Boekhandel De Beukelaar

Licht uit licht

Auteur: Eckeveld, Ds. J.J. van

licht-uit-licht
Omschrijving

De Twaalf Artikelen of de apostolische geloofsbelijdenis en de geloofsbelijdenisvan Athanasius, vormen met de belijdenis van Nicea de algemenebelijdenisgeschriften. De apostolische geloofsbelijdenis is overbekend,maar dat kan niet gezegd worden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Indeze publicatie wordt de geloofsbelijdenis van Nicea uitgelegd.De belijdenis van Nicea spreekt vooral over de Godheid van Christus endaarmee verbonden over de drie-eenheid van God. Hier klopt het hartvan de Kerk. Het is de moeite waard na te gaan hoe men in het begin vande christelijke kerk dit heeft beleden. We kunnen daar voor onze tijd veelvan leren. Hier schittert de Godheid van Christus. Van Hem mag gezegdworden 'Licht uit Licht'. Het is voor ons nodig dat dit Licht schijnt in onshart. Dan wordt belijden beleven.

Aantal
  • € 6,95

Zoeken door RD

327