Boekhandel De Beukelaar

Overig

 
Sorteren op
Bekijk per pagina
1 tot 24 van 1151 artikelen

Het leven van Ruth.  'Ruth'. Een wonderlijk Bijbelboek met een wonderlijke naam. Het is het enige van de 66 Bijbelboeken dat de naam draagt van een heidin, van een...

Bestel direct€ 14,90
Ware geloof door Augustinus, A.

Wat heb je aan religie? Krijg je daardoor inzicht in de zin van het leven en in de waarheid? Of leidt religie tot ideologie en verwarring op alle niveaus? Zulke moderne...

Bestel direct€ 17,90
Hemel dichterbij door Visser, Ds. P.J.

Stille tijd met het oog op de eeuwigheid, 52 overdenkingen. ‘De hemel dichterbij’ van Paul Visser is een meditatiebundel met 52 korte overdenkingen over het leven na...

Bestel direct€ 13,99
Fontein des levens door Hildersham, Arthur

De geschiedenis van Jezus en de Samaritaanse vrouw neemt in de Bijbel een bijzondere plaats in. Maar weinig ontmoetingen en gesprekken met de Heere Jezus worden zo uitgebreid...

Bestel direct€ 26,95
Kom en zie door Kok, Maartje

Maartje Kok inspireert vrouwen met haar overdenkingen voor het online platform Zij Lacht. Ze schrijft eerlijk en puur en verlangt er boven alles naar om haar diepste vreugde...

Bestel direct€ 18,99
Gods genade, ook voor mij? door Aarnoudse Rianne

'Gods genade, ook voor mij' is het persoonlijk verhaal van Rianne Aarnoudse. Als reformatorisch meisje hoorde ze iedere dag over God, het was voor haar ook geen vraag of God...

Bestel direct€ 12,50
Belofte en vervulling door Erskine, R.

'Jakob droomde, en zie, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan de hemel raakte.' God verschijnt aan Jakob en doet hem de heerlijke belofte dat Hij hem niet zal...

Bestel direct€ 13,90
Wendt u naar Mij toe door Avinck, Theodorus

Praktikale verhandelingen.  De oefeningen van Avinck, een ouderling die als 'oefenaar' optrad in het Utrecht van de 18e eeuw, kenmerken zich door een bewogen en...

Bestel direct€ 44,50

Waar is de reis heen? Deze vraag wordt nogal eens gesteld. Zeker in de vakantieperiode. Meestal weten we precies waar we heen gaan. We hebben ons van de streek die we willen...

Bestel direct€ 12,50
De kennis der zaligheid door Erskine, E,; Erskine, R,; Fisher, J.

De Kleine Catechismus van Westminster toegelicht. Tijdens de Synode van Westminster (1643-1649) werd onder meer de Kleine Catechismus opgesteld, bestemd voor de kerk van...

€ 59,50
De gouden keten van de zaligheid door Ouden, ds. N. den

Kernpunten uit de orde van het heil. Zalig worden is een geschenk van God. Het heil heeft Christus verworven en de Heilige Geest past dat toe aan het hart. Gods werk in...

€ 14,90
Ten dienste van het woord door Mulder, ds. P.

Gedachten over leren en leven in de gemeente. In de kerk gaat het allereerst over het Woord van God. De boodschap van het Woord moet getrouw verkondigd worden. Dat is de...

€ 14,90
Woord & wetenschap door Vries, Ds. P. de

Goddelijke openbaring en menselijk inzicht. Het christelijk geloof belijdt zaken die je niet kunt zien of verklaren op basis van natuurlijke oorzaken. Denk aan de...

Bestel direct€ 15,95
Het beste door Sibbes, Richard

Onze harten beginnen naar Christus te verlangen als wij inzien hoezeer Hij ons, zondaars, liefheeft. Hoeveel Hij heeft geleden om voor ons vergiffenis te verkrijgen. Sibbes...

Koren en kaf op de dorsvloer door Hove, J.B. ten

De kerk in het licht van het laatste oordeel. Een onderzoek naar de betekenis van de area als metafoor voor de ecclesia bij Augustinus. In deze...

€ 39,95

Zoeken door Overig

Filter op

Categorie Auteur
205