Boekhandel De Beukelaar

Overig

 
Sorteren op
Bekijk per pagina
1 tot 24 van 1105 artikelen
Erfenis geschonken door Goedhart, A.B.

Tien preken met levensschetsen van predikanten rondom het Reveil. Samengesteld door A.B. Goedhart.  Gebonden, 240 pagina's. 

€ 14,95
Bevindelijke brein door Onbekend

Geloof, geest en genen in de gereformeerde gezindte De overtuigingen van bevindelijk gereformeerden staan ver af van het gangbare mens- en wereldbeeld. Eerstgenoemden...

Bestel direct€ 14,95
Paulus van Tarsus POD door Wright, Tom

In de vele Jezus- en Paulusstudies die in de afgelopen jaren zijn verschenen, duikt van tijd tot tijd de gedachte op dat niet Jezus van Nazaret, maar Paulus van Tarsus de...

Bestel direct€ 19,99
Advent met augustinus door Alderliesten, Hans

Klein geworden, groot gebleven In Advent met Augustinus leren we de kerkvader Augustinus kennen als bisschop van Hippo Regius, maar ook als zondig mens. Rusten, verlangen...

Bestel direct€ 15,99
Overtuigd gereformeerd door Immink, F.G.

Met sympathie voor de traditie Dr. F.G. Immink is ervan overtuigd dat de gereformeerde geloofstraditie ook nu van onschatbare waarde is. Het christelijk geloof verrijkt...

€ 15,99
Hemel op aarde door Ruijter, Kees de

Liturgie voor kerkgangers De hemel op aarde. Liturgie voor kerkgangers van Kees de Ruijter is een populair-theologische uitgave waarin de belangrijkste aspecten van de...

Bestel direct€ 15,99
Gelooft ook in Mij door Henry, Matthew

Op 29 mei 1711 hield Matthew Henry in Londen een preek over Johannes 14:1, waar de Heere Jezus tot Zijn discipelen zegt: 'Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.' Op...

€ 10,90
Op weg naar de kribbe door Visscher, Ds. W.

Overdenkingen voor Advent en Kerst Het waren donkere dagen die vooraf gingen aan de geboorte van de Heere Jezus Christus. Maatschappelijk en godsdienstig. Geestelijk...

€ 13,90
Met hart en hand door Zondag, ds. W.A.

Bijbels deken over zorg in 52 overdenkingen 'Hoe goed is een woord op zijn tijd!' zegt koning Salomo in Spreuken 15:23. Wat mooi als medewerkers in de zorg en...

€ 13,90
Gods weg is volmaakt door Hofman, H.

Geestelijke en praktische toepassingen vanuit het boek Ruth. Het Bijbelboek Ruth is overbekend. Toch is het erg belangrijk om goed te lezen wat er staat, wat er gebeurt....

€ 14,90
Is er enig middel door Huijser, ds. A.T.

De weg tot de enige troost Hoe leidt de Heere Zijn Kerk tot de enige troost? Daar maakt Hij zelf plaats voor. In Zondag 1 tekenen Ursinus en Olevianus eerst de rijke...

€ 13,90
Weldaad van Christus door Mantua, Benedetto van

De rechtvaardiging door het geloof staat centraal in dit vroeg-reformatorische geschrift. Het verscheen voor het eerst in 1543 in Venetië. De roomse Inquisitie was fel tegen...

€ 12,50

Schapen hebben een herder nodig, zeker in een bergachtig gebied. Dagelijks moet worden uitgekeken naar waterplaatsen om te drinken, grazige weiden voor voedsel en plekjes die...

€ 12,50
Tastbare nabijheid door Jong, Klaas Willem de

Over doop en avondmaal 'Tastbare nabijheid' van Klaas-Willem de Jong en Jan Muis is een boek over de doop en het avondmaal, geschikt voor het gesprek in de gemeente. Doop...

Zeggen en doen door Venning, Ralph

Ontmoetingen met puriteinen Niet iedereen die Jezus met de mond belijdt, maar alleen degene die Gods wil doet, zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen. In een wereld die...

Zekerheid van het geloof door Beeke, J.R.

volgens de puriteinen ‘Ik weet wel dat de Heere in mijn leven begonnen is, maar ik heb geen zekerheid!’ Deze klacht is regelmatig te horen. Iemand die dit zegt,...

€ 14,95
Stem uit de hemel door Paul, M.

Gods spreken in de Bijbel en in onze tijd In de Bijbel staat honderden keren dat God sprak tot mensen. Hoe sprak Hij, gebeurde dat letterlijk en welke middelen gebruikte...

€ 26,95
Beste vertaling door Vries, Ds. P. de

Een onderzoek naar de Statenvertaling en aanbevelingen voor een nieuwe vertaling Bijbelvertaling is een veelbesproken onderwerp. Houden we vast aan een oude, vertrouwde...

€ 11,95

De liefde van Christus voor Zijn kinderen Christenen kunnen worstelen met de gedachte dat ze Jezus voortdurend teleurstellen en dat Zijn geduld met hen wel bijna op moet...

€ 18,95
Hemel op aarde door Brooks, Thomas

Volle zekerheid van de zaligheid In ‘De hemel op aarde’ (1654) zet Thomas Brooks uiteen dat er geen groter voorrecht is dan een kind van God te zijn en dat ook te...

€ 29,95
Geschiedenis van het heil door Edwards, Jonathan

‘De geschiedenis van het heil’ is een uniek boek waarin Jonathan Edwards de hele heilsgeschiedenis van schepping tot voleinding onder de loep neemt. Hij was zich ervan...

€ 29,95
Verbond des levens door Rutherford, Samuel

In ‘Het verbond des levens’ behandelt de bekende Schotse predikant Samuel Rutherford de leer van het verbond. Hij doet dat op de hem kenmerkende wijze, waarbij hij niet...

€ 39,95

Wedergeboorte - heiligmaking - ellende en verlossing In het uit drie hoofddelen bestaande werk De eerste, middelste en laatste dingen gaat de Engelse puritein Isaac...

€ 39,50

Zoeken door Overig

Filter op

Categorie Auteur
205