Boekhandel De Beukelaar

Christusprediking

Auteur: Eckeveld, Ds. J.J. van

christusprediking
Omschrijving

De prediking vormt het hart van iedere eredienst. Christus vormt het hart van iedere prediking. 

In Christusprediking behandelt ds. J.J. van Eckeveld de plaats die Christus in behoort te nemen in de prediking. Hij gaat in op christusprediking vanuit het Oude Testament, de verhouding tussen Wet en Evangelie, christocentrische prediking, het verband tussen kenmerkenprediking en het werk van Christus in het hart, en op de appellerende prediking.  

Temidden van allerlei vragen en opvattingen over de prediking in het algemeen en de Christusprediking in het bijzonder wordt in dit boek geprobeerd leiding te geven vanuit Schrift en belijdenis. Daarbij wordt ook geluisterd naar onder andere reformatoren, nadere reformatoren en puriteinen. 

Christusprediking trekt heldere lijnen met betrekking tot de prediking en de wijze waarop Christus verkondigd moet worden. 

Aantal
  • € 6,99

Zoeken door Theologie - Opruiming

280