Boekhandel De Beukelaar

Prekenboeken

 
Sorteren op
Bekijk per pagina
1 tot 24 van 592 artikelen
Gezondene des Vaders door Pater, G.

Preken over Jezus' omwandeling op aarde.  In vier preken wordt stilgestaan bij Christus' onderwijs, bij Zijn wonderen, bij Zijn liefde en bij Zijn gebed.   ...

Bestel direct€ 12,90
Spreekt tot hen door Slagboom, Ds. D.

Zes preken over de profetieen van Jeremia. In deze bundel zijn zes preken over de profetieen van Jeremia opgenomen. De titel is ontleend aan Jeremia 1 vers 17: 'En spreek...

Bestel direct€ 11,90
Vast fundament door Mondria, M.

In deze bundel vindt u zes preken van ds. M. Mondria, nu emeritus-predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij heeft de gemeente van Waardenburg gedurende ruim 42 jaar gediend...

Bestel direct€ 14,50
Rechtvaardig voor God door Koster, Ds. J.

3 preken over Zondag 7 en Zondag 23 van de Heidelbergse Catechismus. Preekstoffen over het wezen en over het welwezen des geloofs hadden het hart van ds. J. Koster. In de...

Vasthoudende liefde door Bakker, Ds. F.

Preken van ds. F. Bakker e.a. Vasthoudende liefde is een steeds weer terugkerend thema in deze bundel met negen preken van predikanten van de Christelijke Gereformeerde...

Bestel direct€ 13,95
Waarheid in het binnenste door Dorsman, P.J.

Ds. Dorsman bracht een afsnijdende prediking en benadrukte de noodzakelijkheid om met God verzoend te worden. Hij legde daarbij geen gronden buiten Christus. Hij wees keer op...

Bestel direct€ 17,90
Dwing hen in te komen door Geuze, Ds. A.

De titel is ontleend aan de intredetekst waarmee ds. A. Geuze zich voor de tweede maal verbond aan de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Gouda-Gerbrandyweg. Bovendien bevat...

Bestel direct€ 15,90
Arm en blind door Kempeneers, Ds. M.A.

Bartimeüs. Het gaat over een man met een dubbele nood. De blinde Barthimeüs, die ook de arme Barthimeüs was. Die twee zaken hadden in zijn leven alles met elkaar te maken....

Bestel direct€ 10,90

Zestal preken van Hollandse oudvaders. In deze bundel zijn de volgende predicaties opgenomen: Lukas 1:38 (Advent) ds. B. Smijtegelt, Jesaja 9:5 (Advent) ds. W. Eversdijk,...

Bestel direct€ 13,75
Ontwaakt door Eckeveld

Hoe is dat mogelijk, een redmiddel, een middel tot verlossing? De oorzaak ligt in de diepte van de eeuwigheid, in Gods eeuwige vredesgedachten, in Zijn Goddelijk welbehagen....

Bestel direct€ 12,90
Enige toespijs door Karels, Ds. J.

De titel van deze prekenbundel vinden we in Johannes 21, waar Jezus Zijn discipelen vraagt: Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Hun antwoord was: Neen. In die nacht...

Bestel direct€ 15,90
Treurigen Sions getroost door Makkenze, A.

De treurige Sions getroost: 'Bijna dag en nacht was hij in zijn studeerkamer te vinden. Dáár gaf hij zijn kracht aan het onderzoek van Gods Woord; en gedrongen alleen verliet...

Bestel direct€ 14,90
Waakt en bidt! door Kohlbrugge, H.F.

Woorden van vermaning en vertroosting.  Deze acht preken over 1 Petrus 5:5-11 bevatten woorden van vermaning, bemoediging en vertroosting. Kohlbrugge heeft ze in 1874...

Bestel direct€ 14,90
Tot Mijn gedachtenis door Gray, Andrew

De jong overleden Schotse predikant Andrew Gray (1633-1656) heeft verschillende preken nagelaten die in de loop der eeuwen velen tot zegen zijn geweest. Deze uitgave bevat...

Bestel direct€ 18,90
Apostolisch onderwijs door Schreuder, Ds. A.

De brief aan Filippi - Negen overdenkingen. De brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Filippi draagt een sterk persoonlijk karakter. Het is een heel onderwijzende...

Bestel direct€ 14,95
Sprekende kleuren door Schot, Ds. A.

God spreekt op verschillende manieren in Zijn Woord. Hij spreekt door profetieën, gelijkenissen, brieven en dergelijke. God spreekt ook door symbolieken. Naast de...

Bestel direct€ 15,95
Trouw op de akker door Veen, A.F.R. van de

Preken over het Bijbelboek Ruth. Het Bijbelboek Ruth is geliefd vanwege het geestelijk onderwijs dat erin ligt. Op de akker van de grote Boaz zijn veel zegeningen te...

Bestel direct€ 16,50

Zoeken door Prekenboeken

Filter op

Categorie Auteur
254