Boekhandel De Beukelaar

Prekenboeken

 
Sorteren op
Bekijk per pagina
1 tot 24 van 633 artikelen
Poort des hemels door Hoogerland, Ds. A.

Elf bijbellezingen over het leven van Jakob. Dit boek is het eerste deel in een serie preken over het leven van Jakob. In deze preken, die de hoofdstukken 25 tot en met 31...

€ 16,90
Zo duurzaam als de zon door Boven, Ds. B.J. van

Zeven preken over de zon.  De eerste preek gaat over de schepping van de zon (Genesis 1:16a) en de laatste behandelt de ondergang van de zon (Openbaring 22:5). In de...

€ 14,90

Acht gelegenheidspreken. Op bijzondere dagen wil de Heere Zijn Kerk wel eens bijzonder bemoedigen, als Hij Zich in de weg van Zijn inzettingen voor het eerst of bij...

€ 15,50
En zend het aan de zeven gemeenten door Golverdingen, Ds. M.

Elf preken over Openbaring 2 en 3. De preken in deze uitgave zijn heel karakteristiek voor de manier waarop ds. Golverdingen Gods Woord verkondigd heeft in de zeven...

€ 14,90
Toevlucht onder Zijn vleugels door Spurgeon, C.H.

In deze vijf preken wijst Spurgeon erop hoe rijk de Bijbel zondaren uitnodigt de toevlucht te nemen in de schaduw van Gods vleugels. Wie eigen zwakheid kent en daarom bij Hem...

€ 14,90
Genezing van de blinde bartimeus door Groe, Theodorus van der

In zeven preken over Lukas 18:35-43 behandelt de bekende Kralingse predikant Theodorus van der Groe de geschiedenis van de genezing van de blinde Bartimeüs. In deze preken...

€ 15,90
Ziekentrooster door Venema, Ds. E.

Themapreken: ziekte en genezing. Dochtertje Kananese vrouw, Doofstomme, Blinde Bartimeüs, Tien melaatsen, Genezing van de geraakte, lamme te Bethesda. Door de zondeval is...

Bestel direct€ 18,50
Genezing voor beproefde zielen door Love, Christopher

Zeventien preken over Psalm 42:12. ‘Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige...

€ 22,95
Enige fundament door Kieft, D.E. van de

Vier preken.  In de vier indringende preken die in deze bundel zijn opgenomen klinkt helder de noodzaak door van het feit dat het huis van onze hoop - evenals dat van...

Bestel direct€ 12,95
Wie is toch Deze door Tanis, Ds. J.J.

Tien preken over een rijke Christus voor een arme zondaar. Dit boek bevat tien preken van ds. J.J. Tanis waarin de oproep tot bekering en geloof in Christus centraal...

€ 14,95
Vaart wel door Ent, H.C. van der

Zes preken met een woord vooraf door ds. M.A. Kempeneers. Vaart wel! In deze bundel zijn een aantal preken uitgewerkt van  dominee Van der Ent. Hij preekte...

Bestel direct€ 13,90
De rode vaars door Verhoef, ds. A.H.

De Kerk van alle tijden en alle plaatsen. De rode vaars. Preek over nummeri 19 vers 1 en 2. Wijders sprak de HEERE tot Mozes en tot Aäron, zeggende: Dit is de...

Die heil doet horen door Boer, ds. A.M. de

Een bundel met zes preken. Die heil doet horen. ‘Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschapt, die den vrede doet horen; desgenen die...

Bestel direct€ 12,90
Door Jezus gebaande weg door Belzen, ds J. van

Preek van ds. J. van Belzen (1964-2017), in leven predikant van de Gerefomeerde Gemeenten, over 'De door Jezus gebaande weg naar het Vaderhuis'. Eskol Reeks nummer 5....

Zoeken door Prekenboeken

Filter op

Categorie Auteur
254