Boekhandel De Beukelaar

Prekenboeken

 
Sorteren op
Bekijk per pagina
1 tot 24 van 600 artikelen
Overvloedige genade door Terlouw, ds. L.

Tien preken Deze bundel bevat tien preken die ds. Terlouw heeft gehouden in de periode 2015-2017. De preken kenmerken zich door een heldere, directe stijl en pastorale...

Bestel direct€ 14,95
Heraut van de Bruidegom door Janse, ds. S.W.

Negen overdenkingen over Johannes de Doper Johannes de Doper nam bij het begin van de arbeid van de Heere Jezus op aarde een belangrijke plaats in. Hij staat bekend als de...

Bestel direct€ 15,95
Preken over het oude testament 1 door McCheyne, Robert Murray

Deel 1 Aan het begin van de twintigste eeuw kocht James Macdonald uit Edinburgh een doos met oude papieren. De inhoud bleek van grote waarde te zijn. Het waren de...

€ 19,95
Op zoek naar rust door Schot, Ds. A.

Voor de vakantietijd In de vakantietijd zijn velen op zoek naar rust. De boog kan immers niet altijd gespannen staan. Men bezoekt verre landen en maakt grote reizen. Maar...

Bestel direct€ 12,50
Om ons dagelijks brood door Schot, Ds. A.

Bijbelse waardering voor boeren en vissers In de landbouw en visserij zijn vele zorgen. Boeren en vissers tonen zelfs hun ongenoegen. De vraag rijst wat zegt Gods Woord...

Bestel direct€ 12,50
Tweede achttal preken door Pannekoek, ds. J.

Ds. J. Pannekoek (1916-1971) is akkerbouwer geweest bij Zierikzee. Maar de Heere riep hem, om op de akker van de kerk het zaad van Gods Woord te strooien. Vanuit zijn eerste en...

Bestel direct€ 15,90
Trooster van treurigen door Spurgeon, C.H.

Ch. H. Spurgeon, de 'prins der predikers' hield ooit zeven aansluitende preken over de eerste drie verzen van Jesaja 61. In die verzen wijst Jesaja vooruit op de Heere Jezus,...

Bestel direct€ 17,50
Zware tijden door Onbekend

Themapreken: Bidden in de eindtijd Bij de tekenen van de eindtijd horen ook oorlogen en geruchten van oorlogen. Het ene wee volgt op het andere wee. Nauwelijks lijkt...

Bestel direct€ 19,95
Gans begeerlijk door Edwards, Jonathan

Zeven preken over de heerlijkheid en uitnemendheid van Jezus Christus Deze bundel bestaat uit zeven aansprekende preken van Jonathan Edwards, met als thema: de...

Bestel direct€ 19,95
Bruiloft 1 door Clairvaux, Bernardus van

Preken op het Hooglied 1-23 Met zijn zesentachtig 'Preken op het Hooglied' heeft Bernardus van Clairvaux (1090-1153) een meesterwerk binnen de Latijnse literatuur...

Bestel direct€ 29,90
Getrouw woord door Schultink, Ds. A.

Een preek over 1 Timótheüs 1 vers 15:  Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van...

Grote werken Gods door Silfhout, ds. W.

Zeven preken over het boek Handelingen Deze uitgave bevat een zevental preken over teksten uit het boek Handelingen. Eén preek heeft betrekking op de zogenaamde...

Bestel direct€ 15,90
Welgelukzalig door Geuze, ds. A.

Tien preken Door alle tijden heen zullen de woorden van Christus in de Bergrede hun kracht behouden. Iedere zin is zo veelzeggend! Christus wendt Zich af van de groten van...

Bestel direct€ 15,90
Ruth geleid uit moab door Venema, Ds. E.

Themapreken: Bijbelboek Ruth Treffend verwoordt de auteur in veertien Bijbellezingen over het boek Ruth Gods leiding van een Moabitische weduwe in al haar zielsbevindingen...

Bestel direct€ 24,95
Op weg naar emmaus door Beens, Ds. G.

5 preken * De Emmaüsgangers op Jezus' opstandingsdag: Lukas 24 vers 13-15 * Jezus bij de Emmaüsgangers: Lukas 24 vers 16-18 * Klagende Emmaüsgangers tegen Jezus:...

Bestel direct€ 14,90
God van God verlaten door Weststrate, ds. J.A.

Goede Vrijdag preek over Mattheus 27 vers 45-46: En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. En omtrent de negende ure riep...

Als een wachtwoord door Augustinus, A.

Vier preken over christelijke geloofsbelijdenissen [Sermones 212-215] Dit boekje bevat de vertaling van vier preken van Augustinus (354-430) over christelijke...

Bestel direct€ 14,90
Geslagen Herder door Schultink, Ds. A.

Twaalf preken van lijden tot na Pasen De titel is genomen uit de tweede preek, handelend over Zacharia 13 vers 7: ‘Zwaard, ontwaak tegen Mijn Herder, en tegen den Man...

Bestel direct€ 18,95
Volkstelling van david door Schultink, Ds. A.

Biddagpreek over 2 Samuel 24 vers 25: En David bouwde aldaar den HEERE een altaar, en offerde brandoffers en dankoffers. Alzo werd de HEERE den lande verbeden, en deze...

Bloed des verbonds door Beens, Ds. G.

Drie preken over 'Het bloed des Verbonds' dat betere dingen spreekt dan van Abel. Het gaat om de prediking die er in dat bloed ligt. God kan nooit meer met een mens te...

Bestel direct€ 10,00

Zoeken door Prekenboeken

Filter op

Categorie Auteur
254