Boekhandel De Beukelaar

Prekenboeken

 
Sorteren op
Bekijk per pagina
1 tot 24 van 587 artikelen
Getrouw woord door Schultink, Ds. A.

Een preek over 1 Timótheüs 1 vers 15:  Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van...

Grote werken Gods door Silfhout, ds. W.

Zeven preken over het boek Handelingen Deze uitgave bevat een zevental preken over teksten uit het boek Handelingen. Eén preek heeft betrekking op de zogenaamde...

Bestel direct€ 15,90
Welgelukzalig door Geuze, ds. A.

Tien preken Door alle tijden heen zullen de woorden van Christus in de Bergrede hun kracht behouden. Iedere zin is zo veelzeggend! Christus wendt Zich af van de groten van...

Bestel direct€ 15,90
Ruth geleid uit moab door Venema, Ds. E.

Themapreken: Bijbelboek Ruth Treffend verwoordt de auteur in veertien Bijbellezingen over het boek Ruth Gods leiding van een Moabitische weduwe in al haar zielsbevindingen...

Bestel direct€ 24,95
Op weg naar emmaus door Beens, Ds. G.

5 preken * De Emmaüsgangers op Jezus' opstandingsdag: Lukas 24 vers 13-15 * Jezus bij de Emmaüsgangers: Lukas 24 vers 16-18 * Klagende Emmaüsgangers tegen Jezus:...

Bestel direct€ 14,90
God van God verlaten door Weststrate, ds. J.A.

Goede Vrijdag preek over Mattheus 27 vers 45-46: En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. En omtrent de negende ure riep...

Als een wachtwoord door Augustinus, A.

Vier preken over christelijke geloofsbelijdenissen [Sermones 212-215] Dit boekje bevat de vertaling van vier preken van Augustinus (354-430) over christelijke...

Bestel direct€ 14,90
Geslagen Herder door Schultink, Ds. A.

Twaalf preken van lijden tot na Pasen De titel is genomen uit de tweede preek, handelend over Zacharia 13 vers 7: ‘Zwaard, ontwaak tegen Mijn Herder, en tegen den Man...

Bestel direct€ 18,95
Volkstelling van david door Schultink, Ds. A.

Biddagpreek over 2 Samuel 24 vers 25: En David bouwde aldaar den HEERE een altaar, en offerde brandoffers en dankoffers. Alzo werd de HEERE den lande verbeden, en deze...

Bloed des verbonds door Beens, Ds. G.

Drie preken over 'Het bloed des Verbonds' dat betere dingen spreekt dan van Abel. Het gaat om de prediking die er in dat bloed ligt. God kan nooit meer met een mens te...

Bestel direct€ 10,00
Mij zal niets ontbreken door Henry, Philip

Achttien preken Philip Henry, de vader van de bekende Bijbeluitlegger Matthew Henry, schenkt in deze preken veel aandacht aan de moeilijkheden waarmee Gods kinderen te...

Bestel direct€ 28,90
Beleden en vergeven door Marle, ds. H.J. van

Zes preken over Psalm 32 Psalm 32 leert ons dat er vergeving is voor hen die hun zonden oprecht belijden. David getuigt ervan uit eigen ondervinding. Hij waarschuwt voor...

Bestel direct€ 13,90
Christus de ware Vrijstad door Zwartbol, ds. Th. L.

Acht preken De kern in deze preken over verschillende teksten uit Gods Woord is steeds Christus, de ware Vrijstad. Zoals de oudtestamentische vrijsteden een toevlucht...

€ 16,50
Tot alle dingen nut door Mouw, Ds. G.

Preken van twee predikanten, die beide de Gereformeerde Gemeente van Uddel mochten dienen. Van Ds. G. Mouw: 1. Een welgelukzalig volk, geleid door de Heere 1. Een...

Bestel direct€ 16,95
Jozef leeft nog door Weststrate, ds. J.A.

Bevestiging en intrede in Gouda De Heere zendt Zijn knechten waarheen Hij wil en wanneer Hij wil. Dat doet hij in Zijn goedertierenheid. Voor die gang door het ambtelijk...

Bestel direct€ 16,50
Binnenste heiligdom door Ross, Charles

Uitleg over Johannes 13-17 In dit boek worden de hoofdstukken 13-17 uit het Johannesevangelie behandeld. Te beginnen met de ‘drie paarlen poorten’ die toegang geven...

Bestel direct€ 18,95
Keer weder o sulammith door Brakel, Wilhelmus a

Een niet eerder uitgegeven preek over Hooglied 6:13 In deze niet eerder uitgegeven preek van Wilhelmus à Brakel (1635-1711) staat Hooglied 6:13 centraal: ‘Keer weder,...

Bestel direct€ 10,95
Ontfermende Vader door Britstra, ds. A.J.

Zeven preken over de gelijkenis van de verloren zoon De gelijkenis van de verloren zoon is een hele bekende gelijkenis. En is ook een heel geliefde gelijkenis.  Wie...

Bestel direct€ 15,95
Om 't eeuwig welbehagen door Goudriaan, ds. J.

Tien preken De tien preken in dit boek wijzen op het eenzijdige Godswerk verheerlijkt in de harten van zondaren. In één van de opgenomen preken klinkt het: ‘Dat...

Bestel direct€ 15,95

Zoeken door Prekenboeken

Filter op

Categorie Auteur
254