Boekhandel De Beukelaar

Theologie

 
Sorteren op
Bekijk per pagina
1 tot 24 van 3001 artikelen
Verbondsweldaden door Boston, Thomas

De hemel is de enige rust voor de gelovigen. De wereld is de plaats van hun zwoegen en zwerven en van hun vreemdelingschap, zij hebben moeite van binnen en van buiten, zolang...

Bestel direct€ 15,90
Verzamelde aren 2021 door Onbekend

Bijbels dagboek 2021 Verschijnt nu in een nieuwe uitvoering en groter formaat. Dit jaar verschijnt opnieuw het bekende dagboek ‘Verzamelde aren’, bestemd voor Deo...

€ 13,90
Eerste en de laatste door Labee, ds. B.

Dagboek uit de Openbaring aan Johannes.  ‘Vrees niet; Ik ben de Eerste en Laatste.’ Zo klonken de woorden van de Heere Jezus Christus tot de balling Johannes op...

€ 20,90
Wees niet bezorgd door Ruitenburg, ds. P. van

Het zit ons in het bloed om veilig te willen zijn, onbezorgd en tevreden. Helaas zoeken we onze troost vaak op de verkeerde plek. Of we stellen ons gerust met een valse troost....

€ 14,90
En zend het aan de zeven gemeenten door Golverdingen, Ds. M.

Elf preken over Openbaring 2 en 3. De preken in deze uitgave zijn heel karakteristiek voor de manier waarop ds. Golverdingen Gods Woord verkondigd heeft in de zeven...

€ 14,90
Adam! door Aalst, Ds. G.J. van

Dagboek voor jongens. Jongens en bijbellezen. Niet altijd de makkelijkste combinatie, zeker niet in de pubertijd. Maar de Bijbel heeft een boodschap, juist voor jongens....

€ 15,90
Enige medicijnmeester door Watson, Thomas

‘Volg Mij.’ Twee woorden waren genoeg voor Levi om hem uit het tolhuis te roepen en tot een volgeling van Christus te maken. De enige Medicijnmeester kwam in zijn leven, en...

€ 13,50
Ziende op Hem door Winslow, Octavius

‘Ziende op Hem’ is een bundeltje met 31 korte overdenkingen, net als de eerder verschenen uitgaven ‘De HEERE is mijn Deel’ en ‘De Heere is nabij’. Uitgangspunt is...

€ 13,50
Ons Goddelijk beroep door Zondag, ds. W.A.

Bijbels denken over werk in 52 overdenkingen. ‘Zes dagen zult gij arbeiden, en al uw werk doen.’ Het gaat om de gewillige en getrouwe uitoefening van ons Goddelijk...

€ 13,90
Middel in Zijn hand door Hooghwerff, B.

Gods genadewerk tijdens epidemieën. Het coronavirus en de gevolgen daarvan grijpen diep in onze samenleving in. Niemand heeft ooit eerder een dergelijke epidemie...

€ 14,90
Als goud door vuur beproefd door Luther, Maarten

Korte verklaring van de eerste brief van de apostel Petrus in 60 overdenkingen. Na bijna 500 jaar klinken Luthers preken over de eerste brief van Petrus alsof ze gisteren...

€ 20,90
Leidsman naar de rust door Moerkerken, ds. A.

Elf overdenkingen over Jozua. Kort voor zijn sterven op de berg Nebo vroeg Mozes de Heere in alle ootmoed om een opvolger. Daarop wees de Heere hem Jozua aan als de nieuwe...

€ 17,50

Kan de Bijbel met zichzelf in tegenspraak zijn? Wie sommige teksten met elkaar vergelijkt, zou dat gemakkelijk kunnen denken. Bijvoorbeeld: enerzijds verzekert Christus dat...

€ 29,50
Toevlucht onder Zijn vleugels door Spurgeon, C.H.

In deze vijf preken wijst Spurgeon erop hoe rijk de Bijbel zondaren uitnodigt de toevlucht te nemen in de schaduw van Gods vleugels. Wie eigen zwakheid kent en daarom bij Hem...

€ 14,90
Genezing van de blinde bartimeus door Groe, Theodorus van der

In zeven preken over Lukas 18:35-43 behandelt de bekende Kralingse predikant Theodorus van der Groe de geschiedenis van de genezing van de blinde Bartimeüs. In deze preken...

€ 15,90
Zondaar verheugd in Gods heiligdom door Halyburton, Thomas

Twaalf preken. De preken van Halyburton strekken ‘ter ontdekking van zorgeloze zondaren, tot bestiering van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van des Heeren...

€ 29,90
Dan zingen zij in God verblijd door Vries, ds. P. de

Herinneringen aan kinderen van God. In dit boek, een vervolg op ‘Hoe zalig is het volk’ en ‘Gij zijt hun roem’, is een achttal levensschetsen van Gods kinderen...

€ 15,90
Petrus immens door Post, Steef

Pastoraal bewogen prediker.  Het boek werd ongeveer dertig jaar na zijn overlijden gedrukt en er zijn inmiddels meer dan dertig drukken van bekend. We hebben het over...

€ 19,50
En aldaar zal geen nacht zijn door Karens, ds. M.

Meditaties voor ouderen. Nacht staat in de Bijbel vaak in verband met het kwade, met tegenspoed en kruis. Onze zonden zijn er de oorzaak van. Wij hebben de duisternis...

€ 14,90

Zoeken door Theologie

Filter op

Categorie Auteur
191