Boekhandel De Beukelaar

Wat is het doel van mijn leven

Auteur: Budding, Ds. D.J.

wat-is-het-doel-van-mijn-leven
Omschrijving

Ben ik bekeerd?
Hoe weet ik het zeker?
Mag ik aan het Heilig Avondmaal?
Deze en veel meer andere vragen worden in dit boek behandeld. Op een eenvoudige en begrijpelijke manier gaat de schrijver in gesprek met vooral jongeren.
Om dicht bij hen te komen en hen te helpen in het vinden van een antwoord op de belangrijkste vragen in hun leven. 

Om een middel te zijn, om ze te brengen tot de echte geloofsband met Jezus. Maar ook om in het geloof verdiept te worden. Daarom is het boekje ook geschikt voor ouderen en voor hen die aan jongeren leiding geven. 

Aantal
  • € 14,90

Zoeken door Voor jongeren

284