Boekhandel De Beukelaar

Alle oog zal Hem zien

Auteur: Budding, Ds. D.J.

alle-oog-zal-hem-zien
Omschrijving

Bijbels dagboek over het bijbelboek Openbaring.

In dit Bijbels dagboek bij het boek Openbaring behandelt dominee Budding tekst voor tekst. Dit dagboek is een geheel herziene uitgave van een eerder dagboek over dit veelzeggende Bijbelboek.

In het laatste Bijbelboek Openbaring mag Johannes 'in de geest', in de hemel zien. Hij heeft opdracht gekregen om wat hij zag op te schrijven. De Heere wil dus dat wij meekijken. Dat is de bedoeling van dit dagboek. Om u van vers tot vers en van stap tot stap mee te nemen, op de weg die Hij gaat met Kerk en wereld.

De Heere wil ons daarin al iets laten zien van de heerlijkheid die Gods kinderen wacht. Maar ook worden wij indringend gewaarschuwd voor de oordelen die zich voltrekken in de toekomst. Hij laat ons zien hoe Hij de weg baant naar Zijn eeuwig en hemels Koninkrijk. Het gaat erom dat we de boodschap van dit Boek ter harte nemen. Zodat we voorbereid zijn op de gebeurtenissen die ons worden beschreven. Maar boven alles dat we bereid zullen zijn, als Hij komt om Zijn Bruid te halen en de wereld te oordelen. Moge dit dagboek, door Gods genade, daartoe dienen.

Prijs € 24,95

Zoeken door Dagboeken

198