Boekhandel De Beukelaar

Opwekking

Auteur: Vlastuin, W. van

opwekking
Omschrijving

Deze heruitgave is voorzien van een actuele, nieuwe inleiding door dr. W. van Vlastuin. Hierin blikt hij terugop de jaren tussen de eerste druk en heden.Dit boek is geschreven vanuit een diepe bezorgdheidover de situatie van de kerk in Nederland. Het godsdienstigbedrijf draait op volle toeren. We hebben goedepredikanten en volle collectezakken. In de gereformeerdegezindte valt nog niet te klagen over het aantalkerkgangers. Allerlei reformatorische activiteiten onderstrepen de bloei van het kerkelijk leven.Wat is echter het verschil met een maatschappelijkeorganisatie? Zijn wij nog kerk, of bestaat onze godsdienstniet uit zo veel meer dan plichten en vormen?Is het verval van buitenaf en van binnenuit niet reedsveel verder doorgedrongen dan we voor waar willenhouden? Is heel ons denken niet geseculariseerd?Uitgangspunt bij het schrijven van dit boek is enerzijdsdat wij gezondigd hebben en dat schuldbelijdenis nodigis. Maar anderzijds ook dat Gods almacht en genade indeze moderne tijd niet krachteloos geworden zijn.Ook nu kunnen de stromen van de Heilige Geestuitgestort worden tot een nieuwe bloei van de kerken tot verheerlijking van Gods grote Naam.

Paperback, 222 pagina's.

Aantal
  • € 7,95

Zoeken door Overig

205