Boekhandel De Beukelaar

Met Christus opgewekt

Auteur: Vlastuin, W. van

met-christus-opgewekt
Omschrijving

Het christelijk leven vanuit de opstane Levensvorst

De auteur belicht in deze uitgave wat het christelijke leven in het licht van Christus’ opstanding betekent. Zo gaat hij in op de vraag waarom de opstanding een revolutie in het denken van de apostelen betekende. In dit verband onderzoekt hij ook de geloofwaardigheid van de opstanding en hij vraagt zich af wat het betekent voor onze visie op de wereld en de wetenschap als de opstanding van Christus geen product is van de omstandigheden. Vooral gaat het in dit werk om het geheim dat gelovigen ‘met Christus’ zijn opgewekt. Vragen als: ‘Is Christus voor ons opgewekt? Hoe functioneert het opstandingsleven en wat is de vrucht ervan? Zoeken we de dingen die boven zijn? Hoe verhoudt zich dat tot de roeping van christenen op deze aarde?’ worden behandeld. Vanuit de opstanding van Christus valt er ook licht over de zin van de geschiedenis en kan er iets worden gezegd over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Paperback, 128 pagina's.

Aantal
  • € 9,95

Zoeken door Overig

205