Boekhandel De Beukelaar

Profeet ezechiel 1

Auteur: Weerd, G.A. van de

profeet-ezechiel-1
Omschrijving

Wie meer kennis wil hebben het handelen van God, moet Ezechiël bestuderen. Geen ander boek in de Bijbel geeft zoveel kennis vrij over de Hoogheilig. Het is de vingerafdruk van Zijn persoonlijkheid. 

In deze verklaring wordt u meegenomen naar de oudst bekende grondtekst. Die wordt gebruikt als basis om de profetie stap voor stap te verklaren. Binnen die exegese worden niet alle vragen beantwoord, maar wel vele. En dan ontstaat het beeld van een machtig document van de Raad Gods. Daarin worden geheimen ontsluierd die verleden, heden en toekomst betreffen en wordt lot en bestemming van het volk Israël in heldere lijnen neergezet. Het boek Ezechiël is dus een bijzonder Bijbelboek. 

Het volk Israël werd als kaf uitgestrooid (Hosea 13:3) en ging op in de volken. Maar, zij worden in de Eindtijd weer zichtbaar gemaakt (te voorschijn brengen). Dat proces is in onze dagen begonnen. Want heden melden zich volken uit India, China en Afrika, die zeggen van Israël af te stammen. Telugu Joden (Efraïm); B'ney Menashe (Manasse); Beta Yisrael (Dan); Pathanen (diverse stammen van Israël); Chiang-Min Joden, enz. In tegenstelling tot de tien stammen van Israël is het niet nodig om de Joden zichtbaar te maken. Zij zijn gemakkelijk te vinden en worden verzameld uit alle landen van de wereld. Heel het volk Israël gaat uiteindelijk terug naar Kanaän.

Deel 1.

Gebonden, 700 pagina's.

Aantal
  • € 49,50

Zoeken door Bijbelverklaringen

286