Boekhandel De Beukelaar

Profeet daniel 1

Auteur: Weerd, G.A. van de

Profeet daniel 1
Omschrijving

Het boek Daniël staat sterk in de belangstelling en overtreft op dat punt elk ander boek uit het Oude Testament. De reden daarvoor is, dat de profeet Daniël profetieën heeft opgetekend, die, volgens velen, gedetailleerde gegevens over het eind der tijden bevatten. Die opvallende aandacht voor het Eindtijdaspect van Daniël is een fenomeen, dat zo'n 50 jaar geleden nauwelijks bestond.  

Over het boek Daniël is weinig beschibaar, vooral als het gaat om een gedegen bestudering van de oudst bekende grondtekst in relatie tot de exegese.
Dit boek is geschreven om in die lancune te voorzien en vormt als zodanig een logisch vervolg op twee eerdere publicaties van de auteur, een verklaring over het boek Micha en het boek Zacharia, die beide ook deels over de Eindtijd handelen.

Deel 1.

Gebonden, 456 pagina's.

Prijs € 39,50

Zoeken door Bijbelverklaringen

286