Boekhandel De Beukelaar

Liefgehad

Auteur: Visscher, Ds. W.

liefgehad
Omschrijving

20 Bijbelstudies over Jakob.

De Bijbel is het boek van Gods Raad. We lezen hoe de Heere Zijn belofte geeft in een verloren wereld. Het Vrouwenzaad zal de kop van satan vermorzelen. Dit is in Christus werkelijkheid geworden. In de geschiedenis heeft God Zijn heilsbelofte vervuld. Abraham, Izak en Jakob zijn dragers geweest van Gods belofte van heil. Het leven van deze mensen heeft dus grote betekenis. In deze Bijbelstudies staan we stil bij het leven van Jakob in het licht van Gods belofte. Keer op keer blijkt dat God door de onmogelijkheid heen Zijn belofte vervult. De weg die God houdt met Jakob is ook voor het geestelijke leven van groot belang. Door het geloof heeft Jakob geleefd en overwonnen. De werkzaamheden van het ware geloof, dat zich altijd richt op de Christus der Schriften, komen ook in het leven van Jakob naar voren. Er liggen lessen in voor de gelovigen vandaag.

Deze Bijbelstudies (met vragen en citaten van Calvijn) zijn geschikt voor persoonlijk gebruik én voor Bijbelstudiegroepen.

Paperback, 100 pagina's.

Aantal
  • € 9,95

Zoeken door Bijbelstudie

257