Boekhandel De Beukelaar

Jona

Auteur: Visscher, Ds. W.

jona
Omschrijving

Jona preekte en leefde ongeveer veertig jaar voor de verwoesting van Samaria door de Assyrirs. Als profeet van de Heere moest hij Gods boodschap gaan brengen in Nineve. Hij wilde niet naar deze grote stad. God echter bracht Jona in Nineve. Opdat Zijn goedheid zou blijken, ook onder de heidenen.
Het boek Jona is een klemmende oproep tot bekering. In de persoon Jona wijst het heen naar Christus. Zoals Jona drie dagen en drie nachten in de vis was, zo heeft ook de Heere Jezus in het graf gelegen. Het boek Jona is eveneens een heenwijzing naar Pinksteren. Het heil zal uitgaan naar alle volken. De bekering van Nineve is daarvan een voorteken. Zo is het boek Jona Gods heilsboodschap in een verloren wereld.
De Serie Kleine Profeten is geschreven volgens een vast stramien. Na een algemene inleiding over het bijbelboek (datering, historische context, auteur, enzovoort) volgen hoofdstukken waarin steeds een perikoop dan wel thematische eenheid als volgt behandeld wordt: 1. Wat staat er precies en in welke context? Wat is de oorspronkelijke bedoeling? 2. Wat zijn de lijnen naar de rest van de Schrift? Schrift met Schrift vergelijken. 3. Wat heeft dit ons te zeggen? De brug naar vandaag. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met gespreksvragen.

Serie Kleine profeten.

Paperback, 81 pagina's.

Aantal
  • € 4,99

Zoeken door Bijbelstudie

257