Boekhandel De Beukelaar

Koning in aantocht

Auteur: Blijdorp, Janwillem

koning-in-aantocht
Omschrijving

Bijbelstudiedagboek bij Zacharia 

De schrijfsters van deze nieuwe uitgave begonnen aan een waagstuk: elke dag een stuk tekst bespreken uit een profetenboek van 2500 jaar geleden - kan dat wel iets zeggen over het dagelijks leven anno 2010?
Maar wie waagt die wint. De Koning in aantocht is een actueel en bijzonder aansprekend dagboek geworden.
De profeet Zacharia schreef indringend voor het volk Israƫl in zijn eigen tijd, en liet daarbij dingen zien die in alle tijden terugkomen,
zoals de kleine dagelijkse zonden die je zo vaak bagatelliseert, het samenleven in de gemeente met zijn mooie en verdrietige dingen.
En daarboven de wijde boog van Gods reddingsplan met de wereld. 

De korte tekststukken maken dat dit boek heel goed als dagboek te gebruiken is.
De dagaanduidingen in de kantlijn helpen daarbij. Maar het biedt veel meer.
Allerlei achtergrondinformatie over de tijd van Zacharia, verklaring van gewoonten, nadere uitleg van lastige passages, lijnen door de Bijbel. 

Daarmee is De Koning in aantocht ook
heel goed te gebruiken voor Bijbelstudiegroepen en gesprekskringen.
Om de groepsbespreking te vergemakkelijken zijn aan het slot van elk hoofdstuk suggesties opgenomen, zowel voor voorbereiding van de groepsochtend/avond als voor bespreking. 

Basis voor dit boek waren de veelgelezen dagboekteksten in de rubriek 'Stilgezet' van het Nederlands Dagblad. 

Dit Bijbelstudiedagboek is als een mix van dagboek, studieboek en mediteerboek op vele manieren bruikbaar. 

Mieke Brink-Blijdorp is nieuwtestamenticus.
Ze schrijft al vele jaren voor het Nederlands Dagblad.
Er verschenen diverse bundels van haar teksten.
Ria Kuijper-Versteegh is oudtestamenticus.

Aantal
  • € 7,99

Zoeken door Bijbelstudie

257