Boekhandel De Beukelaar

Elia de man Gods

Auteur: Schipper, Ds. J.

elia-de-man-gods
Omschrijving

Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. Maar ook was hij een van God gekende. Hij werd door de Heere geroepen om in Zijn wijngaard als profeet te dienen. Dat viel voor hem naar het vlees niet altijd mee. Vaak moest hij onbegrepen wegen gaan, maar het waren de wegen des Heeren. In die wegen mocht Elia ook ervaren dat de Heere zorgt, onderhoudt en regeert. Daar waar aan de kant van de mens alle wegen worden toegesloten en alle mogelijkheden worden afgesneden, gaat de Heere een weg ontsluiten. Dat geldt soms in het tijdelijke leven. Dat geldt steeds als het gaat over de weg ter zaligheid. Zo wordt er plaatsgemaakt voor de meerdere Elia. Hij heeft een weg gebaand voor arme, verloren zondaren, waar geen weg meer was.
Naar die Christus wordt in deze twaalf overdenkingen telkens verwezen vanuit de geschiedenis van de profeet Elia. De overdenkingen kunnen als meditaties gelezen worden. Ze kunnen ook in de leesdiensten gebruikt worden.  

Ds. J. Schipper is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Leerdam.

Aantal
  • € 7,50

Zoeken door RD

327