Boekhandel De Beukelaar

Apostolisch onderwijs

Auteur: Schreuder, Ds. A.

apostolisch-onderwijs
Omschrijving

De brief aan Filippi - Negen overdenkingen.

De brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Filippi draagt een sterk persoonlijk karakter. Het is een heel onderwijzende brief die waarschuwend is aan de ene kant en bemoedigend aan de andere kant.
Paulus, die deze brief vanuit de gevangenis schrijft, is herderlijk bewogen met de gemeente van Filippi die hem zo na aan het hart ligt.
In de brief klinkt zijn persoonlijk getuigenis door over zijn geloof in Jezus Christus. Daarmee wil de apostel niet zichzelf op de voorgrond stellen, maar hij gebruikt dit om de jonge gemeente voor te houden te staan naar hetzelfde geloof. Dat zal de levenswandel van de gemeente stempelen.
De negen overdenkingen laten zien dat Paulus' apostolisch onderwijs normerend is, ook voor nu.

Gebonden, 176 pagina's. 

Aantal
  • € 14,95

Zoeken door Prekenboeken

254