Boekhandel De Beukelaar

Wandel in de liefde

Auteur: Agteresch, ds. H.J.

wandel-in-de-liefde
Omschrijving

Overdenkingen over huwelijk en gezin

In de huidige, liberale wereld komt heel wat op ons af. Allerlei opvattingen – ook over echtscheiding, huwelijk en gezin – veranderen dusdanig, dat we kunnen spreken van een cultuurcrisis. Het gaat om een ideologie die wordt opgedrongen via de media, op de scholen, en zelfs in de kerken. Op ons rust de roeping om dit te doorzien, om op te passen voor gewenning, om te waken dat we onbewust onze mensvisie laten bepalen door het seculiere gedachtegoed.
Vanuit dat besef heeft ds. Agteresch een serie preken gehouden over huwelijk en gezin. Deze preken vormen de basis voor deze bundel overdenkingen.

Gebonden, 176 pagina's. 

Aantal
  • € 19,90

Zoeken door Overig

205