Boekhandel De Beukelaar

Uit de duisternis tot het licht

Auteur: Ruis, ds. A.J.T.

Knipsel.PNG
Omschrijving

Augustinus’ leven vanuit zijn Belijdenissen toegelicht

De kerkvader Augustinus (354-430) schreef zijn beroemd geworden boek de Belijdenissen voor een groot deel in de vorm van een gebed. Daarin blikt hij terug op zijn leven, hoe hij door God uit de duisternis werd getrokken tot Zijn wonderbaar licht.
Augustinus schreef het boek om drie redenen. Allereerst om de Heere te loven en groot te maken. In een lofzang bezingt hij de grootheid van God de Schepper en belijdt hij zijn schuld tegenover God. Vervolgens schrijft hij om andere mensen aan te sporen tot bekering en hen daarin te bemoedigen. De God, Die hem gezocht heeft en Die hem gevonden heeft, leeft nog en werkt nog! Ten slotte wil Augustinus met zijn Belijdenissen ook dwalingen weerleggen. Juist in het bestrijden van dwalingen zal ons inzicht in Gods Woord steeds helderder en duidelijker worden.
Aan de hand van sprekende citaten uit de Belijdenissen beschrijft de auteur het leven van Augustinus tot aan zijn bekering en doop in de paasnacht van 387. Daarin laat hij zien hoe tijdloos het werk van God in een mensenleven is.

Paperback, 144 pagina's. 

  • Status: Op voorraad
  • Auteur: Ruis, ds. A.J.T.
  • Aantal paginas: 144
  • Ean: 9789033132742
Aantal
  • € 15,50

Zoeken door Overig

205