Boekhandel De Beukelaar

Geestelijke verlatingen

Auteur: Hoornbeeck, Johannes

Geestelijke verlatingen.jpg
Omschrijving

Wie spreekt over geestelijke verlatingen heeft het over een voluit Bijbels onderwerp. Al sinds de Vroege Kerk hebben theologische denkers en predikers diepzinnig over geestelijke verlatingen nagedacht. De nadere reformator Johannes Hoornbeeck (1617-1666) schreef in 1646 een werk over dit thema: 'Geestelijke verlatingen'. Hij geeft hierin een nadere uitwerking van en uitgebreide aanvulling op een theologisch twistgesprek van Gisbertus Voetius over deze zaak. In deze hertaling blijkt uit de titels van de vier hoofdstukken hoe systematisch Hoornbeeck te werk ging. Achtereenvolgens behandelt hij de kwaal, de vertroostingen om staande te blijven, de geneesmiddelen en de verlossing. Hoornbeeck geeft hierbij voorbeelden uit het verleden, ter verduidelijking maar ook ter bemoediging. Het is immers niet voor niets dat de 'Geestelijke verlatingen' wel worden gezien als Hoornbeecks meest pastorale werk.

Deze hertaling is verzorgd door C. Bregman en ingeleid door dr. W. Fieret.

Gebonden, 248 pagina's. 

Aantal
  • € 19,95

Zoeken door Overig

205