Boekhandel De Beukelaar

Redelijke godsdienst

Auteur: Brakel, Wilhelmus a

redelijke-godsdienst
Omschrijving

In dit Bijbels dagboek zijn de mooiste en leerzaamste gedeelten uit de Redelijke godsdienst in dagelijkse overdenkingen bijeengebracht. Het is daarmee een waardevolle gids voor degenen die belang hechten aan de kennis van de waarheid en het heil van hun onsterfelijke ziel. 

Wilhelmus à Brakel (1635-1711) was, toen hij de 'Redelijke godsdienst' in 1700 het licht deed zien, predikant in Rotterdam. Sindsdien is hij onder het gewone kerkvolk een van de meest gelezen oudvaders. Het boek beleefde talloze herdrukken en is tot op de dag van vandaag een geliefd naslagwerk.
Voor deze uitgave is - zonder daarbij iets te veranderen aan de boodschap die à Brakel bracht - het taalgebruik gemoderniseerd en is middels een duidelijk zakenregister het boek verder ontsloten en kan op tal van vragen direct een antwoord worden gezocht. 

Prijs € 24,99

Zoeken door Dagboeken

198