Boekhandel De Beukelaar

Op de leerschool van het Woord

Auteur: Venema, Ds. E.

op-de-leerschool-van-het-woord
Omschrijving

Bijbels dagboek. 

Dit Bijbels dagboek is voor het grootste deel samengesteld uit meditaties, die dominee E. Venema na zijn arbeidzame leven ons naliet. Verder zijn enkele preken hiervoor gebruikt. Door zijn eigen manier van uitdrukken en heldere bevindelijke uitleg van de Schrift boeit dominee Venema nog steeds bijzonder. Middels dit unieke dagboek geeft hij ons veel onderwijs uit Gods Woord. Daarbij benadrukt hij de noodzaak om op Gods leerschool gebracht en door de Heilige Geest onderwezen te worden. Veelal is gekozen voor vervolgstof. De overdenkingen komen zowel uit het Oude- als ook uit het Nieuwe Testament, in volgorde van de Schrift. Tevens is er rekening gehouden met het kerkelijk jaar. Voor de ouderen is gekozen voor een duidelijk lettertype, zodat dit dagboek zeer toegankelijk is voor jong en oud. Reeds eerder verscheen een dagboek van dominee E. Venema met dezelfde opzet met als titel 'Op Gods leerschool'.

Ds. Eetze Venema (1922-2003) diende achtereenvolgens: Maassluis (CGK), Zwijndrecht (CGK en GG), Drachten, Middelburg-Centrum, Elspeet en Scherpenisse.

Inhoud:Januari: 1 Nieuwjaar / 16 Uittocht voorzegd / 25 Farao's weigering / 31 De tien plagen. Februari: 25 De uittocht. Maart: 13 Lijdensstof. April: 2 Goede Vrijdag / 7 Paasfeest / 21 Na Pasen / 25 De uittocht. Mei: 5 Bevrijdingsdag, 6 De uittocht, 30 Aäron, 31 Pinksteren. Juni: 5 Psalm 42. Juli: 13 Psalm 51 / 16 Psalm 103 / 18 Psalm 146 / 20 Hooglied. Augustus/September: 6 Achab / 15 Efraïms bekering / 28 De hoofdman te Kapérnaüm. Oktober: 7 De tien melaatsen / 13 ZachéüsNovember; 8 De Samaritaanse vrouw / 17 De blindgeborene. December: 18 Paulus' afscheid / 20 Advent / 24 Kerst / 30 OudjaarFeeststoffen (6x).

Gebonden, 362 pagina's.

Prijs € 20,95

Zoeken door Dagboeken

198