Boekhandel De Beukelaar

Mijn raad zal bestaan

Auteur: Poel, Ds. Joh. van der

mijn-raad-zal-bestaan
Omschrijving

Ds. Joh. van der Poel (1909-1981) was een bekend predikant in het kerkverband van de Oud Gereformeerde Gemeenten en daarbuiten. Vanwege zijn singuliere gaven, zijn godvruchtige levenswandel en zijn beminnelijke karakter nam hij een grote plaats in onder allen die Sion niet gram zijn.

Uit zijn nagelaten werken is een dagboek samengesteld. Het zijn woorden vol onderwijs. Op de hem typerende wijze kon ds. Van der Poel met grote ernst spreken over de eeuwige toekomst van hen die voor eigen rekening voortreizen naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Maar wat kon hij ook liefdevol wijzen op de mogelijkheid van zalig worden in de geheel enige Borg en Middelaar.
Mede door dit dagboek mag ds. Van der Poel nog spreken nadat hij gestorven is.

Gebonden, 370 pagina's.

Aantal
  • € 19,95

Zoeken door Dagboeken

198