Boekhandel De Beukelaar

Licht op de schrift

Auteur: Velema, W.H.

licht-op-de-schrift
Omschrijving

In dit dagboek mediteert dr. W.H. Velema over zowel bijbelse personen als onderwerpen uit de Bijbel. In 52 weken schrijft hij onder andere over Jozef, Johannes en Maria en besteedt hij aandacht aan thema's als verdriet, zorg voor de naaste en geestelijke groei. Ook komen de christelijke feestdagen aan de orde.
Jarenlange ervaring op het gebied van prediking en pastoraat geven de auteur scherp zicht op de Schrift. De kleine en grote ontdekkingen die hij met de lezer deelt, nodigen uit om dagelijks te wandelen met de Heere. Hij spoort de lezer aan om, met Maria, te bidden: 'Mij geschiede naar uw Woord.' Wie zo leest, ontvangt Licht op de Schrift.

  • Status: Uitverkocht en niet meer te bestellen
  • Auteur: Velema, W.H.
  • Ean: 9789058299475
Prijs € 24,50

Zoeken door Dagboeken

198