Boekhandel De Beukelaar

Godvruchtige avondmaalganger

Auteur: Immens, Petrus

godvruchtige-avondmaalganger
Omschrijving

De Godvruchtige Avondmaalganger. Zo luidt de titel van het beroemde standaardwerk van Petrus Immens (1664-1720). Het is veel geprezen, maar desondanks weinig gelezen.
J.M. Vermeulen heeft dit complete naslagwerk op zorgvuldige wijze bewerkt tot het dagboek De godvruchtige avondmaalganger. Het taalgebruik is aangepast aan meer hedendaags Nederlands.
De thema's binnen de hoofdstukken zijn als subtitels boven de dagelijkse overdenkingen opgenomen. Verder zijn de oorspronkelijke Hazeu-liederen bij de dagelijkse overdenkingen geplaatst. Hierdoor ontstaat een levendig beeld waarbij proza en po√ęzie elkaar versterken.
Elke dag heeft een eigen kern en een passende afsluiting. De te lezen Schriftgedeelten zijn bijna allemaal uniek, zodat zoveel mogelijk Bijbelgedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament aan de orde komen.
 

Aantal
  • € 15,00

Zoeken door Dagboeken

198