Boekhandel De Beukelaar

Eerste en de laatste

Auteur: Labee, ds. B.

eerste-en-de-laatste
Omschrijving

Dagboek uit de Openbaring aan Johannes. 

‘Vrees niet; Ik ben de Eerste en Laatste.’ Zo klonken de woorden van de Heere Jezus Christus tot de balling Johannes op Patmos. Ook in de eindtijd, en de eindstrijd, bewaart Christus de Zijnen. Tegelijk wordt zichtbaar dat alle macht en kracht van satan, de oude slang, verbroken wordt. Staande op het zand van de zee mocht Johannes - en mag de bruidskerk van Christus vandaag met hem - uitzien naar de komst van de Bruidegom. Soms vrezend en bevend vanwege de ontzaglijke wereldgerichten, soms ook met opgestoken hoofd omdat de verlossing nabij is. ‘En God Zelf zal bij hen en hun God zijn.’

In dit dagboek komen met name de minder bekende hoofdstukken 4 tot en met 22 uit de Openbaring aan Johannes aan de orde. Niet alleen wordt een korte uitleg gegeven, maar ook een voorzichtige duiding van wat de Heere openbaarde in dit laatste Bijbelboek.

Gebonden, 384 pagina's. 

  • Status: Op voorraad
  • Auteur: Labee, ds. B.
  • Ean: 9789033130687
Aantal
  • € 22,50

Zoeken door Dagboeken

198