Boekhandel De Beukelaar

Zolang het zonlicht schijnt

Auteur: Dubbeld, C

zolang-het-zonlicht-schijnt
Omschrijving

De 21e eeuw wordt gekenmerkt door grote crisissen. Er is sprake van een diepgaande economische crisis. Veel ernstiger is echter de geestelijke crisis. Naast de afbraak van normen en waarden in de samenleving, is er de breedte van de Nederlandse kerken sprake van geestelijke verwarring en misleiding. De oude gereformeerde leer wordt meer losgelaten dan dikwijls onderkend. In deze tijden groeien de jongeren uit de christelijke gemeente op. Hoe intens noodzakelijk is het daarom, dat zij dagelijks het woord van God lezen en onderzoeken. Zij behoeven dat niet geheel zonder hoop en verwachting te doen. Gods verbondstrouw omspant de eeuwen. Zolang als er de zon is, zal Zijn Naam worden voortgeplant, zo klinkt het in Psalm 72.
Vanuit dat perspectief is dit bijbels dagboek over de Psalmen voor jongeren in de 21e eeuw geschreven.

  • Status: Uitverkocht en niet meer te bestellen
  • Auteur: Dubbeld, C
  • Ean: 9789055517626
Prijs € 16,90

Zoeken door Dagboeken jongeren

287