Boekhandel De Beukelaar

Jongeren in babel

Auteur: Dubbeld, C.

jongeren-in-babel
Omschrijving

Bijbels dagboek voor jongeren. 

Over Babel wordt in de Bijbel op drie plaatsen gesproken. Voor het eerst in Genesis 11. Kort na de zondvloed komt de gevallen mens in opstand tegen zijn Schepper. De tweede keer is in het boek Daniël. Het Babylonische Rijk is een volstrekt afgodisch land en vijandig tegen de ware godsdienst. De derde keer dat over Babel gesproken wordt is in Openbaring 18, waar de val en ondergang van Babel wordt beschreven.
De samenleving van de 21e eeuw vertoont de trekken van Babel zoals dat in de Schrift wordt getekend. Zoals Daniël en zijn drie vrienden in Babel leefden en werkten, zo leven onze jongeren. Aan hen wordt in dit dagboek een handreiking gedaan. Enerzijds worden de vragen benoemd waar ze keer op keer tegenaan lopen. Gods Woord wijst in tal van zaken de juiste richting. Tegelijk worden zij keer op keer opgeroepen om te zoeken en te bedenken de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittend en regerend aan de rechterhand van Zijn vader.

Gebonden, 378 pagina's. 

  • Status: Op voorraad
  • Auteur: Dubbeld, C.
  • Ean: 9789463701099
Aantal
  • € 19,90

Zoeken door Dagboeken jongeren

287