Boekhandel De Beukelaar

Houvast

Auteur: Aalst, Ds. G.J. van

houvast
Omschrijving

Dit dagboek voor jongeren (16-20 jaar) volgt de Heidelbergse Catechismus. Die is eigenlijk ook voor jongeren geschreven. De Catechismus geeft al 450 jaar houvast. Houvast heb je alleen als je door het geloof mag weten dat je het eigendom van de Heere Jezus bent. Dat houvast ontvang je in de weg van de 'drie stukken': ellende, verlossing en dankbaarheid.
De Heidelbergse Catechismus werkt dat bijbels uit in 52 zondagen.  

Dit dagboek behandelt de Heidelbergse Catechismus aan de hand van de verwijsteksten. In die bijbelteksten vind je het bijbelse bewijs van wat de Catechismus zegt. En telkens gaat het in de Catechismus om je hart. Wat geloof jij ervan?
Wat is het nut ervan voor jou?

Aantal
  • € 8,50

Zoeken door Dagboeken jongeren

287