Boekhandel De Beukelaar

Openbaring

Auteur: Kamp, H.R. van de

openbaring
Omschrijving

Dit nieuwe deel in de serie 'Commentaar op het Nieuwe Testament', onder redactie van prof. dr. J. van Bruggen, is gewijd aan het nieuwtestamentische boek Openbaring. De auteur, dr. H.R. van de Kamp, predikant in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), gaat in een 'algemene inleiding' breed in op het literaire genre, de auteur, de geadresseerden, de datering, de structuur, de tekst, en taal en stijl. Het grootste gedeelte van het boek geeft commentaar op/ bij 'een openbaring van Jezus Christus aan zijn knecht Johannes'. Door heel het boek gaat het ten principale om de vestiging van Gods koninkrijk, de uiteindelijke vervulling van Gods Woord, die nabij is. Nauwgezet behandelt de auteur elk hoofdstuk vers voor vers, met een indrukwekkend aantal verwijzingen naar andere geleerden en commentaren. Een lijst van ruim veertig pagina's geciteerde literatuur getuigt van de zorgvuldigheid waarmee hij te werk is gegaan. Het is een geweldig, bijzonder breed commentaar, uiteraard vooral een boek voor pastores en theologen.  

Dit boek is één van de themadelen in het Commentaar op het Nieuwe Testament, Derde Serie.
Deze serie staat onder redactie van prof. Van Bruggen, hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Geref. Kerken (Vrijgemaakt) te Kampen.
De reeks vormt vanaf 1987 een voortzetting van de sinds 1922 verschenen 'Kommentaar op het Nieuwe Testament'. Deze Derde serie staat in principiële continuïteit met de vorige, maar kent een gewijzigde opzet: ze is nu onderverdeeld in afdelingen en naast de commentaar delen verschijnen thematische overzichtsdelen.

  • Status: Niet op voorraad, wel te bestellen
  • Auteur: Kamp, H.R. van de
  • Ean: 9789043501538
Aantal
  • € 42,50

Zoeken door Bijbelverklaringen

286