Boekhandel De Beukelaar

Toch geloven

Auteur: Rosbergen, D.

toch-geloven
Omschrijving

In Toch geloven wordt elk artikel van de Apostolische Geloofsbelijdenis uitgelegd aan de hand van een Bijbelgedeelte. Dit werpt een verrassend licht op elk geloofsartikel.
Het ware geloof gaat vaak tegen de zichtbare werkelijkheid in. De titel van dit boek geeft het 'nochtans' van het geloof aan. Het geloof dat ondanks alles wat tegen is het van de Heere blijft verwachten. 

Deze Bijbelstudies zijn geschikt voor persoonlijke overdenkingen en voor gebruik op jeugdverenigingen en gesprekskringen. Ook kunnen ze helpen bij het maken van een inleiding.
De auteur is werkzaam in het basisonderwijs. Hij behaalde de mastergraad in de theologie aan de Universiteit Utrecht en is ouderling binnen de Gereformeerde Gemeenten. Eerder verscheen van zijn hand: Een gebed voor onderweg. Bijbelstudies over het Onze Vader.

Aantal
  • € 4,95

Zoeken door Bijbelstudie

257