Boekhandel De Beukelaar

Leven van maria magdalena POD

Auteur: Harinck, Ds. C.

leven-van-maria-magdalena-pod
Omschrijving

Het leven van Maria Magdalena veranderde ingrijpend toen Christus zich over haar ontfermde. Van een diep ellendige vrouw, bezeten door zeven duivelen, veranderde ze door Jezus' machtswoord in zijn discipelin, een boodschapster van goede tijding, gedreven door de liefde tot haar Heere en Meester.
In deze speurtocht naar het leven van Maria Magdalena komen allerlei zaken aan de orde, zoals: bezetenheid, de plaats van de vrouw in de kerk, de innige gemeenschap die beoefend wordt tussen Christus en Zijn kinderen. Het leven van Maria Magdalena is één getuigenis van de liefde van Christus Die zich over de allerellendigste wil ontfermen. Het getuigt ook van de wederliefde van een zondares die door deze Zaligmaker is verlost.

Paperback, 98 pagina's.

Aantal
  • € 13,99

Zoeken door Bijbelstudie

257