Boekhandel De Beukelaar

Hosea

Auteur: Labee, Ds. B.

hosea
Omschrijving

Serie 'Kleine Profeten'.
Hoséa is de eerste profeet van het zogenaamde 'Dodeka propheton', de boekrol van de twaalf kleine profeten. Alle twaalf zijn ze klein van omvang en ze pasten op één boekrol. Deze profetenboeken zijn misschien wel de minst gelezen boeken van de Bijbel. Maar ook deze profetieën behoren tot de geïnspireerde Schriften.

In deze bijbelstudie over Hosea blijkt dat zijn boodschap heel actueel is. Het indringende oordeel over Israëls zonden moet de profeet allereerst aankondigen. Tegelijk predikt hij de eenzijdige liefde en trouw van God, Die Zijn volk niet kan loslaten.

De Serie Kleine Profeten wordt uitgegeven in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten. De opzet is volgens een vast stramien. Na een algemene inleiding over het bijbelboek (datering, historische context, auteur, enzovoort) volgen hoofdstukken waarin steeds een perikoop dan wel thematische eenheid als volgt behandeld wordt: 1. Wat staat er precies en in welke context? Wat is de oorspronkelijke bedoeling? 2. Wat zijn de lijnen naar de rest van de Schrift? Schrift met Schrift vergelijken. 3. Wat heeft dit ons te zeggen? De brug naar vandaag. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met gespreksvragen.

Paperback, 107 pagina's.

  • Status: Uitverkocht en niet meer te bestellen
  • Auteur: Labee, Ds. B.
  • Ean: 9789033127281
Prijs € 9,50

Zoeken door Bijbelstudie

257