Boekhandel De Beukelaar

Goudaders

Auteur: Belt, H. van den

goudaders
Omschrijving

Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen (2).

Het tweede gedeelte van de Romeinenbrief bevat een praktische uitwerking van het christenleven. Door genade wekt de Heilige Geest een verlangen naar de nieuwe wereld. De weg van het Evangelie loopt van Israël naar de volken, maar ook terug in het herstel van Israël. Intussen leven de gelovigen in dankbare afhankelijkheid van God en in liefde tot elkaar. Deze bijbelstudies over Romeinen 8 tot en met 16 maken duidelijk hoe de boodschap van Gods Woord Gods volk leert leven voor Gods Rijk door Gods Geest.

Paperback, 88 pagina's. 

Aantal
  • € 10,99

Zoeken door Bijbelstudie

257