Boekhandel De Beukelaar

Eerste brief aan Korinthe ANDERE TITEL!

Auteur: Kooten, Ds. M. van

eerste-brief-aan-korinthe-andere-titel-
Omschrijving

Anderhalf jaar heeft Paulus de gemeente van Korinthe gediend. Hij is die gemeente nooit echt vergeten. Zijn eerste brief aan deze gemeente is daar getuige van. Behalve vertroosting bevat de brief veel vermaningen. Er is zo veel mis in Korinthe: kerkelijke verdeeldheid, geestelijke hoogmoed, zedeloosheid, een onoprechte gang naar de avondmaalstafel.
Het lijkt alsof Paulus een willekeurige kerkelijke gemeente in ons land heden ten dage aanschrijft... En zo is het ten diepste ook.
Paulus spoort de gemeente aan God te verheerlijken met lichaam en ziel. De gemeente Gods is immers duur gekocht met het bloed van de Heere Jezus. 

Ds. M. van Kooten is predikant van de hervormde gemeente te Elspeet.

Aantal
  • € 7,99

Zoeken door Bijbelstudie

257