Boekhandel De Beukelaar

Dienstbaar en toegewijd

Auteur: Leeuwen, Marthijn van

dienstbaar-en-toegewijd
Omschrijving

Bijbelstudies over 1 Petrus.

In de eerste brief van Petrus roept Petrus op om heilig te leven, 'anders' te zijn. Wij zijn uitverkoren om als priesters en vreemdelingen dienst te doen. Deze heilige levenswandel brengt soms lijden met zich mee. Petrus, zelf gelouterd door het lijden, rust de lijdende christenen toe en spoort hen aan tot volharding. Marthijn van Leeuwen schreef negen bijbelstudies vanuit 1 Petrus over toegewijd leven, in het voetspoor van Jezus en met het zicht op het eeuwige leven in en met Hem.

Negen bijbelstudies die ons inspireren en aanmoedigen om toegewijd aan God te leven en te volharden in geloof. Geschreven voor kringgebruik, maar ook heel geschikt voor zelfstudie.

Na een studie plantenbiotechnologie studeerde Marthijn van Leeuwen (1975) theologie aan de Universiteit van Utrecht. In 2004 werd hij predikant van de Hervormde Gemeente te Everdingen en sinds 2009 van de Hervormde Gemeente te Voorthuizen.

Paperback, 64 pagina's.

Aantal
  • € 9,99

Zoeken door Bijbelstudie

257