Boekhandel De Beukelaar

Brief aan filemon

Auteur: Kempeneers, Ds. M.A.

brief-aan-filemon
Omschrijving

De brief aan Filémon is persoonlijk van karakter. Paulus neemt het op voor de weggelopen slaaf Onésimus. Hij vraagt Filémon genadig te zijn en zijn slaaf te ontvangen als een broeder. Toch heeft de Heere deze privébrief in de Bijbel laten opnemen, omdat hij ook voor ons nuttig is. De brief bevat
allerlei onderwerpen op ethisch gebied, zoals de positie van de vrouw, slavernij en naastenliefde.
Dit pleidooi voor een weggelopen slaaf bevat ook geestelijk onderwijs: in ootmoed, zachtmoedigheid en zelfverloochening. Belangrijke thema's als de borgtochtelijke schuldovername en de gemeenschap der heiligen komen eveneens aan de orde. 

Ds. M.A. Kempeneers is predikant van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Elburg. Eerder schreef hij het boekje 'Waar is ons kind?'. 

In de serie 'Aan u geschreven' worden de brieven van Paulus en andere bijbelschrijvers op een eenvoudige manier behandeld. De boeken zijn uitermate geschikt voor de huisgodsdienst en voor bestudering van de Bijbel, persoonlijk of in verenigingsverband.

Aantal
  • € 6,95

Zoeken door Bijbelstudie

257