Boekhandel De Beukelaar

Wapen van het christelijk geloof

Auteur: Bres, G. de

wapen-van-het-christelijk-geloof
Omschrijving

De Nederlandse Geloofsbelijdenis is onlosmakelijk verbonden met de naam van Guido de Brès (1522-1567). Tot op heden is deze belijdenis een gezaghebbend geschrift. Andere werkenvan hem zijn veel minder bekend. Het eerste boek dat hij schreef, kort na zijn overgang tot het protestantisme, was Le baston de la foy chrestienne, waarvan de eerste druk in 1555 verscheen. Dit boek is ooit vertaald in het Nederlands, maar tot op heden is deze vertaling nooit gevonden. De Stichting Heruitgave Werken Guido de Brès stelt zich ten doel om de werken van Guido de Brès vanwege hun rijke inhoud meer bekendheid te geven. De vertaling van Le Bastion verschijnt nu in het Nederlands onder de titel: 'Het wapen van het christelijk geloof'. 

'Het wapen van het christelijk geloof' is geschreven om, gewapend met theologische waarheden, de strijd aan te binden met de vijanden van het Evangelie. De eerste drie hoofdstukken wijdt Guido de Brès aan de eigenschappen van de drie Goddelijke Personen. Elke deugd van God bewijst hij met Gods Woord. Een derde deel van dit boek besteedt hij hieraan, voordat hij overgaat tot behandeling van verschillende hoofdpunten uit de geloofsleer.
'Het Wapen' is een geschrift uit de tijd van de reformatie, dat ons terugvoert naar de bronnen van de Vroege Kerk. Veelvuldig worden er kerkleraars geciteerd, met name Augustinus, maar ook Chrysotomus, Hieronymus, Bernardus va Clairvaux en anderen. 

Guido de Brès is, na een moedig getuigenis, de marteldood gestorven. Zijn nalatenschap was voor hem niet alleen belijden met de mond, maar - door genade - ook een geloven met het hart.

  • Status: Uitverkocht en niet meer te bestellen
  • Auteur: Bres, G. de
  • Ean: 9789055515578
Prijs € 10,00

Zoeken door Theologie - Opruiming

280