Boekhandel De Beukelaar

Verdediging van het gereformeerde kerkmo

Auteur: Speelman, H.A.

verdediging-van-het-gereformeerde-kerkmo
Omschrijving

Midden in de zestiende eeuw ontstaan in Frankrijk gezelschappen die verlangen naar een persoonlijker omgang met God en een nieuwe vorm van kerkzijn. Daaruit ontstaat náást de katholieke een gereformeerde kerk. Op hun eerste nationale synode te Parijs in 1559 ontwerpen de Franse gereformeerden een kerkorde en geloofsbelijdenis, die als voorbeelden zouden dienen voor de gereformeerde kerk in de Nederlanden. Nauw betrokken bij het ontstaan van de Franse kerkorde is de edelman Antoine de la Roche Chandieu (1534-1591). Met De verdediging van het gereformeerde kerkmodel kiest hij positie in de heftige discussie over de
plaats van het gewone gemeentelid binnen het presbyteriaal-synodale kerkmodel. Dr. H.A. Speelman laat aan zijn vertaling een boeiende inleiding voorafgaan over de inhoud en achtergrond van dit werk.

Paperback, 302 pagina's. 

  • Status: Niet op voorraad, wel te bestellen
  • Auteur: Speelman, H.A.
  • Ean: 9789402902648
Aantal
  • € 7,99

Zoeken door Theologie - Opruiming

280