Boekhandel De Beukelaar

Van de wezenlijke wijsheid

Auteur: Kohlbrugge, H.F.

van-de-wezenlijke-wijsheid
Omschrijving

Deze preken, waarvan er vier voor het eerst in het Nederlands verschijnen, zijn ongehoord diep van inhoud.  

Kohlbrugge beziet de schepping vanuit de eeuwigheid en verbindt deze direct met de herschepping. Hij benadrukt dat de Heere nog steeds zo tot ons spreekt en dat Hij daardoor de sterkste bewijzen van Zijn liefde en genade geeft. Ja, dat Hij alles wat Hij maar kon in het werk gesteld heeft, opdat zondaren zouden ontwaken uit de dienst der verdorvenheid en tot Hem komen, om Hem hun hart en onze liefde te schenken. 

Om ervan verzekerd te zijn dat de gelovigen aan Zijn liefde deel hebben, laat Kohlbrugge zien hoe het Heilig Avondmaal daartoe gegeven is. Dit staat echter niet los van de vraag of wij tot God bekeerd zijn. Daarover gaat het in de vierde preek, terwijl de vijfde preek laat zien hoe dit leven er in waarheid moet zijn. Zo is er een wondere eenheid in dit boek met schijnbaar willekeurig gekozen preken.

  • Status: Uitverkocht en niet meer te bestellen
  • Auteur: Kohlbrugge, H.F.
  • Ean: 9789033125256
Prijs € 6,50

Zoeken door Theologie - Opruiming

280