Boekhandel De Beukelaar

Stem vanbinnen

Auteur: Egas, Ds. A.A.

stem-vanbinnen
Omschrijving

Geweten en gewetensvorming in bijbels licht.

Geweten en gewetensvorming, ze horen helemaal bij elkaar. God heeft in Zijn goedheid de mens geschapen met een geweten. Het is de stem vanbinnen. Ons geweten kijkt als het ware over onze schouder mee bij alles wat we doen. Van groot belang is een geweten dat gevormd is door de normen en waarden van Gods Woord. Dan zal het in de hand van Gods Geest een middel zijn om ons te bewaren voor de verleidingen van de wereld en de zonde. De urgentie van bijbelse gewetensvorming is er nu des te meer vanwege de razendsnelle ontwikkelingen die door de digitale revolutie worden veroorzaakt. Onder meer door de smartphone ligt er voor jongeren (en ouderen) een wereld aan genot en geweld open. Hoe zullen ze staande blijven in een tijd waarin op allerlei wijze afscheid wordt genomen van God en Zijn Woord?
Dit boek gaat in op de vraag wat we onder het geweten verstaan. Wat zegt de Bijbel erover? En welke plaats het geweten heeft in de bekering? Ten slotte behandelt het boek de vraag hoe ouders en andere opvoeders een middel kunnen zijn om de gewetens van onze jongeren te vormen.

Paperback, 112 pagina's.

Aantal
  • € 4,99

Zoeken door Theologie - Opruiming

280