Boekhandel De Beukelaar

Guido de bres

Auteur: Korteweg, P.

guido-de-bres
Omschrijving

Guido de Brès is bekend geworden als de auteur van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Ook kennen we hem van de ontroerende brieven die hij aan het einde van zijn leven vanuit de gevangenis aan zijn vrouw en aan zijn moeder stuurde. 

De Brès is werkzaam geweest in de Zuidelijke Nederlanden. Omstreeks 1546 wordt hij ingewonnen voor de reformatie. Hij publiceert dan zijn eerste boek, een weerlegging van de roomskatholieke kerkleer. Na een aantal omzwervingen komt hij als prediker terecht in Doornik (Tournai). Hier schrijft hij de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Als hij vanwege de vervolgingen moet vluchten, komt hij in Sedan, waar hij een boek tegen de wederdopers schrijft. 

Als hij terugkeert naar de Nederlanden, wordt hij spoedig gevangen genomen. Hij sterft in Valenciennes als martelaar op het schavot. Dit boek beschrijft het leven van deze Nederlandse reformator. Perioden uit zijn leven worden afgewisseld door theologische thema's
uit zijn geschriften. Het geeft een beeld van de theologische ontwikkeling van De Brès en tekent hem als persoon tegen de achtergrond van zijn tijd.  

Dr. P. Korteweg is predikant van de Hersteld
Hervormd Kerk te Oud-Beijerland. Hij is voorzitter van de Stichting Heruitgave Werken Guido de Brès.

  • Status: Niet op voorraad, wel te bestellen
  • Auteur: Korteweg, P.
  • Ean: 9789055515950
Aantal
  • € 10,00

Zoeken door Theologie - Opruiming

280