Boekhandel De Beukelaar

Getuigenissen

Auteur: Shepard, Thomas

getuigenissen
Omschrijving

Thomas Shepard diende vanaf 1636 de gemeente van Cambridge in New England. Deze gemeente bestond voornamelijk uit puriteinen die vanuit Engeland naar Amerika waren getrokken. Als je in deze gemeente deel wilde nemen aan de sacramenten, moest je in het openbaar vertellen hoe je tot bekering was gekomen. Thomas Shepard legde de bekeringsverslagen vast. Dit boekje bevat een selectie uit deze 'getuigenissen'. Het zijn onopgesmukte verhalen over Gods genade werk in het hart. Ze laten zien dat de Heere door alle eeuwen heen zondaren door een weg van ontdekking brengt aan de voet van het kruis.

Aantal
  • € 7,50

Zoeken door Theologie - Opruiming

280