Boekhandel De Beukelaar

Ergernis van het kruis

Auteur: Wells, P.

ergernis-van-het-kruis
Omschrijving

De moderne mens heeft een afkeer van de klassieke leer over de verzoening door voldoening. In De ergernis van het kruis zet Paul Wells deze verzoeningsleer uiteen.
Hij legt begrippen als plaatsbekleding, verzoening, voldoening en middelaarschap uit en geeft antwoord op belangrijke, maar lastige vragen als: 'Waarom moest Christus God en Mens zijn? Waarom moest Hij naar
de aarde komen? Had God de verlossing niet gewoon kunnen gebieden?'
Paul Wells breekt een lans voor een verzoeningsleer die Christus' dood eerst en vooral ziet als een plaatsbekledend offer voor de zonde. Wells weerlegt de moderne verzoeningsleer die de toorn van God wil wegpoetsen en zo de ergernis van het kruis wil wegnemen. 

Paul Wells doceert systematische theologie en woont sinds 1972 in Aixen-
Provence. Hij schreef verschillende boeken en is sinds 1981 redacteur van
La Revue réformée, een toonaangevend, bijbelgetrouw tijdschrift. Daarnaast werkt hij aan de Institutie van Calvijn en zijn commentaren op het Nieuwe Testament in hedendaags Frans. Ook werkte hij mee aan de rubriek 'Buitenpost' in het Reformatorisch Dagblad. 

'Het christendom wordt vaak in de verleiding gebracht om haar wijn in water te veranderen wanneer het geconfronteerd wordt met moderne vragen over de afwezigheid van God. Er wordt een poging gedaan om God menselijk te maken door Zijn liefde te benadrukken.'
 

  • Status: Niet op voorraad, wel te bestellen
  • Auteur: Wells, P.
  • Ean: 9789033607523
Aantal
  • € 2,50

Zoeken door Theologie - Opruiming

280