Boekhandel De Beukelaar

Bevindingen

Auteur: Belzen, Adriaan van

bevindingen
Omschrijving

Het boek Bevindingen is het resultaat van een vergelijkend onderzoek dat uitgevoerd werd aan de hand van een vijftiental gesprekken met predikanten uit bevindelijk- gereformeerde kring. Hoofdonderwerpen van gesprek was: de orde van het heil, onderverdeel in: roeping en wedergeboorte, ellendekennis, Christuskennis en dankbaarheid, aangevuld met enkele argumenten vragen met betrekking tot de heilsorde/bekering enerzijds en 'schijn en zijn' anderzijds. 

Aantal
  • € 9,99

Zoeken door Theologie - Opruiming

280