Boekhandel De Beukelaar

Amicitia christiana

Auteur: Barnhoorn, J.G.

amicitia-christiana
Omschrijving

Da Costa en Groen van Prinsterer hebben veel met elkaar gecorrespondeerd. In dit proefschrift gaat de promovendus na waarover zij schreven. Als voornaamste onderwerpen noemt hij de strijd om kerkherstel in de vaderlandse kerk, de confrontatie met het gedachtegoed van de 'Groninger School' en van de 'moderne' theologen onder leiding van J.H. Scholten, de vraag naar de zin van de geschiedenis, de schoolstrijd en het sociale vraagstuk. Als het 'eigene' van beide briefschrijvers worden het chiliasme van Da Costa en de invloed van Plato op Groen van Prinsterer belicht. De rode draad in de briefwisseling is hun inzet voor het alleenrecht van de orthodoxe prediking en voor de doorwerking van het Evangelie in staat en maatschappij. Ondanks verschillen in karakter en optreden wisten Da Costa en Groen zich nauw met elkaar verbonden door een sterk geloof in Christus, de amicitia christiana. De visie van de beide Reveilmannen op staatkundig en kerkelijk terrein is blijvend actueel.  

  • Status: Niet op voorraad, wel te bestellen
  • Auteur: Barnhoorn, J.G.
  • Ean: 9789033607882
Aantal
  • € 19,99

Zoeken door Theologie - Opruiming

280