Boekhandel De Beukelaar

Smits, Ds. C.

Nachtgezichten van zacharia door Smits, Ds. C.

Na bijna 15 jaar verschijnt er weer een boek met niet eerder uitgegeven preken van ds. C. Smits (1898-1994). In deze uitgave staan elf schriftuurlijke - bevindelijke...

€ 8,95
Profetie en vervulling door Smits, Ds. C.

Een tiental niet eerder uitgegeven preken van wijlen ds. C. Smits In deze uitgave zijn opgenomen: vijf Adventspredicaties, een Kerstpredicatie, een Oudejaars- en...

€ 8,95
Geopende heilsfontein door Smits, Ds. C.

Een tiental niet eerder uitgegeven preken van ds. C. Smits (1898-1994). In deze uitgave zijn opgenomen: een Hemelvaart- en drie Pinksterpredicaties, een Weeszondagpredicatie en...

€ 8,95
Heil is des Heeren door Smits, Ds. C.

Deze bundel over het Bijbelboek Jona bevat vijf niet eerder uitgegeven preken van de ds. C. Smiths.  Thema's die aan de orde komen zijn: 1. Een grote vis door God...

313