Boekhandel De Beukelaar

Luther, Maarten

Tafelgesprekken door Luther, Maarten

Luthers tafelgesprekken zijn beroemd. Ze bieden troost en humor, maar zijn soms ook knap irritant. Luther nam geen blad voor de mond en had de deur naar zijn hart altijd...

Bestel direct€ 14,95

Verklaring van Psalm 118 In het jaar 1530 verbleef Luther op de Coburg. Het was een moeilijke periode in zijn leven, maar hij putte moed uit troostrijke verzen in de...

€ 15,90

Dagboek over belofte en troost Dit dagboek wil iets doorgeven van de troost die Luther verkondigt aan alle verlaten, geplaagde, lijdende en door de duivel en de wereld...

€ 21,50
Hogepriesterlijk gebed door Luther, Maarten

Verklaring van Johannes 17. 'Dat de preken die ik heb gehouden over Johannes 17, over Christus' Hogepriesterlijk gebed, in druk zouden verschijnen, is mijn eigen wens en...

Bestel direct€ 16,90
Gedenk Zijn wonderen door Luther, Maarten

Deel 3 Lutherserie Luther legt Psalm 111 uit als een danklied voor de uittocht uit Egypte en de viering van het Pascha. Vervolgens staat hij stil bij de viering van 'ons...

Vrees niet geloof alleen door Luther, Maarten

Dagboek over het geloof.  Het geloof vormt in Luthers nagelaten geschriften hét centrale thema. Met alle kracht die in hem was, preekte en verdedigde Luther de leer...

Bestel direct€ 21,50
Al ging ik ook in een dal door Luther, Maarten

In de late Middeleeuwen gebruikte men in de westerse wereld troostboekjes om zieken in hun lijden en sterven te troosten. Ook Luther heeft dergelijke boekjes gepubliceerd en we...

Bestel direct€ 12,50
Gij dan bidt aldus door Luther, Maarten

Gij dan, bidt aldus is Luthers korte verklaring van het gebed des Heeren in zijn Grote Catechismus uit het jaar 1529.

€ 3,50
Vaste grond door Luther, Maarten

Aansprekende citaten over allerlei aspecten van het geloof. Ieder deeltje bevat een selectie van pakkende citaten uit het werk van kerkvaders, reformatoren en puriteinen...

Mijn enige troost door Luther, Maarten

365 Dagen met de Heidelbergse Catechismus. Toen in 1563 in Heidelberg de later wereldberoemde Catechismus uitkwam, was Luther al bijna twintig jaar overleden. Toch biedt...

€ 24,90
Brevier door Luther, Maarten

Woorden voor elke dag. Het Luther Brevier bevat voor elke dag een Bijbeltekst met uitleg van de reformator Maarten Luther. De keuze van de Bijbelteksten volgt de...

€ 12,95
Gouden huwelijksregels door Luther, Maarten

De bekende reformator Maarten Luther (1483-1546) heeft een grote plaats ingenomen in Gods Koninkrijk. We kennen hem als een groot liefhebber van een goed, huiselijk...

€ 9,95
Spiegel van de liefde door Luther, Maarten

Overdenkingen over 1 Johannes 4. Deel 4 Lutherserie. ‘God is liefde. Daarom is de vrucht van het geloof ook liefde’, zegt Luther in navolging van de apostel...

Wees mij genadig door Luther, Maarten

Verklaring van de boetpsalmen. Luther kende uit ervaring de beleving van eigen schuld en van Gods genade en kon als geen ander zijn licht over deze bekende psalmen laten...

€ 4,95
Soteriologie door Luther, Maarten

De christelijke vrijheid in het geloof in Christus. Maarten Luther worstelde lang met de vraag wat christelijke vrijheid precies behelst en hoe deze vrijheid verkregen en...

Bestel direct€ 59,90
Door het geloof alleen door Luther, Maarten

Maarten Luther voelde een diepe verbondenheid met de apostel Paulus, vooral met diens brief aan de Galaten. Daarin vond hij de heldere boodschap van de rechtvaardiging door het...

Hij zorgt voor ons door Luther, Maarten

Selectie uit de Tafelgesprekken. Als monnik moest Luther de maaltijd zwijgend nuttigen. Later, toen hij te midden van zijn familie en vrienden at, vond een levendige...

€ 7,50
Zijn Naam is Wonderlijk door Luther, Maarten

Met de kerstdagen van 1525 preekte Luther over Jesaja 9:1-6, het Bijbelgedeelte waarin de geboorte van de Heere Jezus voorzegd wordt. Deze preken bewerkte hij tot een boekje,...

€ 5,95
Gebed uit de diepten door Luther, Maarten

Psalm 130 is een gebed uit de diepten. Luther legt in de verklaring ervan de nadruk op de noodzaak van de vergeving der zonden, op Gods genadige beloften en op de gerechtigheid...

€ 6,95
Tot dienst aan God door Luther, Maarten

Teksten over opvoeding en onderwijs. De Bijbel spreekt over God als Vader en over de gelovigen als Zijn kinderen. Dit gegeven was voor Luther bepalend voor de...

313