Boekhandel De Beukelaar

Henry, Matthew

Veilig geleid door Henry, Matthew

Bijbels dagboek Gods Woord beschrijft in de eerste plaats heilsgeschiedenis. Alles in de Bijbel wijst heen naar de komst van Christus en Zijn Rijk. Toch ligt er ook veel...

Bestel direct€ 19,95
Moederzorg door Henry, Matthew

Bijbelse miniaturen De liefde en zorg van een moeder wordt in de Bijbel verschillende malen beschreven als de hoogste vorm van liefde tussen mensen. Wat die liefde...

Bestel direct€ 11,95
Mannen uit de bijbel door Henry, Matthew

Bijbels dagboek In ‘Mannen uit de Bijbel’ maken we kennis met bekende en minder bekende mannen uit het Oude en Nieuwe Testament. Diverse levensomstandigheden en...

Bestel direct€ 19,95
Gelooft ook in Mij door Henry, Matthew

Op 29 mei 1711 hield Matthew Henry in Londen een preek over Johannes 14:1, waar de Heere Jezus tot Zijn discipelen zegt: 'Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.' Op...

Bestel direct€ 12,50
Verklaring ot en nt set 9 dln door Henry, Matthew

De negendelige Bijbelverklaring van Matthew Henry is een van de meest gebruikte commentaren op de Bijbel. Het is een onovertroffen werk en het kenmerkt zch door eenvoudigheid...

€ 399,00
Vrouwen uit de bijbel door Henry, Matthew

In Vrouwen uit de Bijbel maken we kennis met bekende en onbekende vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament. Allerlei levensomstandigheden en karaktertrekken van vrouwen komen...

Bestel direct€ 19,95
Voor ons geslacht door Henry, Matthew

Dit boek bevat 49 meditaties over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het is bedoeld om tijdens de lijdensweken dagelijks stil te staan bij het Paaslam Dat werd...

€ 9,95
Weg tot behoud door Henry, Matthew

Die de tucht verwerpt, die versmaadt zijn ziel, en: Die zijn wegen veracht, zal sterven. Ernstige woorden uit de Spreuken van Salomo. Matthew Henry heeft er op verzoek over...

Bestel direct€ 16,90
Huis voor de Heere door Henry, Matthew

We willen onze kinderen graag een veilige omgeving bieden. We zorgen voor kleding, voedsel en onderwijs. Maar geven we hun ook een geestelijk thuis? Is ons huis een kerkje in...

Bestel direct€ 12,95
Op U betrouw ik door Henry, Matthew

Bijbels dagboek over de Psalmen.   De psalmen zijn alle eeuwen door voor Gods Kerk van onschatbare waarde geweest. De Heere heeft ze vaak willen gebruiken om Zijn...

Bestel direct€ 18,90
Bijbelverklaring 9 dln door Henry, Matthew

Matthew Henry werd op 18 oktober 1662 geboren te Broadoak, als zoon van predikant Philip Henry. De opvoeding in een godvrezend milieu wekte bij de begaafde Matthew vanaf zijn...

€ 399,00
Naar Zijn beeld door Henry, Matthew

Het leven en sterven van Philip Henry. Deze biografie is een vertaling van: An Account of the Life and Death of Mr. Philip Henry, een authentieke levensbeschrijving van de...

Bestel direct€ 39,50
Aan Zijn tafel door Henry, Matthew

In Aan Zijn Tafel wil Matthew Henry gemeenteleden toerusten tot het gebruik van het Avondmaal. Hij wil hen voorbereiden door hen kennis te geven van de aard van dit sacrament...

Bestel direct€ 28,99
Teken van de doop door Henry, Matthew

Als wij kinderen van de Heere ontvangen, mogen wij ze aan Hem teruggeven. Door hen ten doop te houden vertrouwen we hen toe aan Zijn grote liefde en genade. Wij leggen ze aan...

Bestel direct€ 14,95
Leren bidden door Henry, Matthew

Zeer complete leidraad voor het gebed In dit boek geeft Matthew Henry talloze praktische aanwijzingen om de gelovige te helpen als hij wil bidden. Aan de orde...

Bestel direct€ 22,50
313