Boekhandel De Beukelaar

Thematisch dagboek

Auteur: Bonhoeffer, Dietrich

thematisch-dagboek
Omschrijving

ISBN: 9789021143002 

Auteur: Dietrich Bonhoeffer 

Titel: Een thematisch dagboek 

Ondertitel: Samengesteld door Gerard Dekker 

Flaptekst:
Nu verzameld in een dagboek: 366 tekstfragmenten van Dietrich Bonhoeffer die de gehele breedte en diepte van zijn gedachtewereld beslaan. 

Bonhoeffer is niet alleen bekend vanwege zijn revolutionaire gedachten over God, geloof, kerk en leven, maar ook vanwege zijn uitingen van persoonlijke spiritualiteit. Kenmerkend voor Bonhoeffer is dat beide bij elkaar horen.
De in dit dagboek bijeengebrachte tekstfragmenten zijn ontleend aan de nieuwste uitgave van zijn verzamelde werk. Ze zijn – voorzover mogelijk, want bij Bonhoeffer hangt alles met elkaar samen– systematisch gerangschikt: elke maand komt een bepaald thema aan de orde, dat kort wordt ingeleid. Het voordeel: de lezer heeft niet alleen een dagboek in handen, maar kan ook gemakkelijk opzoeken hoe Bonhoeffer over bepaalde onderwerpen dacht

Prijs € 25,75

Zoeken door Dagboeken

198