Boekhandel De Beukelaar

Psalmen

Auteur: Boer, Ds. C.P. de

psalmen
Omschrijving

Psalm 120-134.

In dit boek wordt elke psalm beknopt uitgelegd. In dit deel komen de liederen HammaƤloth aan bod. Deze bundel beslaat Psalm 120-134.
De uitleg bestaat uit een korte omschrijving van de kern van de psalm, de plaats in het Bijbelboek Psalmen en de samenhang met andere psalmen. Verder geeft de auteur een uitgebreide uitleg, een Bijbels-theologische bespreking van belangrijke thema's in de psalm. Bij elke psalm wordt de vraag behandeld hoe deze psalm zich tot de rest van het Oude Testament en tot het Nieuwe Testament verhoudt.
Elk hoofdstuk sluit af met een aantal vragen. De serie 'De Bijbel uitgelegd' is bedoeld voor iedereen die zich - alleen of met anderen - wil verdiepen in de rijke wereld van Psalmen; om zo samen met Israƫl door Psalmen de Heere te loven, te danken of tot Hem te bidden.

Paperback, 127 pagina's. 

Aantal
  • € 10,95

Zoeken door Bijbelstudie

257